1973

Rok minulý hodnotí na začátku tohoto roku výroční členská schůze. Účastní se jí předseda OV ČSPO Luboš Duzbaba a na schůzi jsou předávána poděkování a čestná uznání organizace a OV ČSPO a dále čestný odznak „ Za zásluhy “ KV ČSPO Josefu Dyntarovi.

Čestné uznání ÚV ČSPO – Adolfu Dyntarovi a Adolfu Hartmanovi

Odznak za příkladnou práci – Josefu Netíkovi a Jiřímu Andršovi

Věrnostní medaile za 50 let – Antonínu Čtvrtečkovi a Jaroslavu Remešovi

Věrnostní medaile za 40 let – Václavu Netíkovi a Adolfu Machovi.

V tomto roce odhlasoval IV. sjezd, kterého se zúčastnila naše členka Věra Lemfeldová, název Svaz požární ochrany ČSSR a vrcholné orgány – federální výbor SPO ČSSR, ústřední výbor SPO ČSR a ústřední výbor SPO SSR. Místní jednoty se staly základními organizacemi SPO ČSSR.

Několik členů sboru se účastní požárního dozoru při autokrosu pořádaném v Dobřanech.

SPD se uskutečňuje v Deštném v O. h. a soutěž mládeže PLAMEN v Kvasinách, Černíkovicích a Dobrušce – Mělčanech. Zahajuje se výstavba nové prodejny Jednoty v obci a sbor odpracovává v tomto roce 650 brig. hodin. Okrsek ´pořádá kurs první pomoci a účastní se ho i členové naší organizace. V červenci byl uspořádán zájezd na Mezinárodní soutěž CTIF v Brně za účasti sousedních ZO okrsku.

Zemřel Antonín Čtvrtečka, který byl členem sboru 56 roků. Umírá také velitel sboru Josef Dyntar ve stáří 85 let, jenž byl 69 roků členem a 33 roky velitelem. Loučíme se s ním vzpomínkou před požární zbrojnicí.

Vyjíždíme k požárům do Sedloňova ( les ), Nedvězí ( výkrmna prasat ), Ohnišova ( skladová hala JZD ) .