2002

Rok 2002 byl na činnost našeho sboru velmi bohatý, přestože jsme u žádného požáru nemuseli zasahovat.

Okrskové soutěže v Bačetíně se zúčastnila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Družstvo mužů A obsadilo v okrskové soutěži 1. místo, družstvo mužů B (nad 35 let) 4. místo a družstvo žen 3. místo. Družstvo mužů A se zúčastnilo okresního kola v Černíkovicích, kde přes podané dobré výkony obsadilo díky technické závadě 7. místo. Družstvo mužů A se zúčastnilo 3. ročníku Podorlické ligy v požárním útoku. Zde obsadilo v celkovém hodnocení 5. místo. Kromě tohoto seriálu soutěží se družstvo mužů A zúčastnilo pohárových soutěží V Českém Krumlově a Širokém Dole, kde obsadilo 9. a 13. místo.

V tomto roce působila v naší organizaci dvě družstva mladých hasičů. Obě družstva se zúčastnila okresního kola hry Plamen v Bílém Újezdě. Družstvo starších zde po vyrovnaném boji obsadilo 1. a družstvo mladších 3. místo. Družstvo starších se zúčastnilo oblastního kola hry Plamen ve Dvoře Králové nad Labem. Po dobrém výkonu zde obsadilo 3. místo. V podzimním závodě požárnické všestrannosti, konaném na domácí půdě obsadilo družstvo starších 4. a družstvo mladších 6. místo. Kromě toho se obě soutěžní družstva zúčastnila závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí. Družstvo starších se zúčastnilo III. Her bez hranic v německém Diedersdorfu.

V tomto roce sbor pořádal hasičský ples, pomlázkovou zábavu, posvícenskou zábavu a soutěž seriálu Podorlická liga. Dále se sbor organizačně podílel na zajištění shromáždění představitelů okresu a setkání obcí s názvem Bystré. Členové sboru se zúčastnili valných hromad v Lewíně Klodzkém, Opočně a oslav 130. výročí založení SDH Bystré u Poličky. Josef Dusílek se zúčastnil slavnostního shromáždění k 30. výročí hry Plamen. Členové výboru se pravidelně zúčastňovali okrskových porad s školení.

Sbor nadále usiloval o navázání dalších kontaktů s hasiči ze zahraničí, zejména na poli hasičské mládeže.

Pravidelně byla aktualizována internetová prezentace sboru.

V tomto roce čítá sbor celkem 100 členů (24 žen, 47 mužů, 29 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.