1999

V tomto roce jsme u většího požáru nemuseli zasahovat. Byl zaznamenán menší požár lesa na Dolech 27. 7. 1999, ke kterému byl pozván útvar z Dobrušky, dále bylo zlikvidováno zahoření kontejneru 13. 11. .

V preventivní činnosti prohlédli 2 prohlídkové skupiny 48 objektů, kde byly shledány 2 menší závady.

Okrskové soutěže se zúčastnila 4 družstva. Muži zde spolu s dorostenci obsadili 1. , ženy 3. a muži nad 35 let 4. místo. Družstvo mužů a dorostenců se zúčastnilo okresního kola v požárním sportu, které se konalo v Trnově. Muži zde obsadili první místo a vybojovali tak postup do oblastního kola. Dorostenci skončili osmí. V oblastním kole v Dobrušce obsadilo družstvo mužů 5. místo. I letos se družstvo mužů zúčastnilo soutěží v požárním útoku „ O pohár přednosty OÚ Rychnov “ . V celkovém hodnocení obsadilo 4. místo. Kromě toho se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Tutlekách, Letohradě, Českém Krumlově a Širokém Dole.

Nově ustavené družstvo mladých hasičů se zúčastnilo okresní soutěže v Černíkovicích, kde obsadilo 6. místo. Na dětské pohárové soutěži v Opočně se kolektiv umístil na 4. místě. Vstup do nového soutěžního ročníku se však našemu družstvu nevydařil a v zahajovacím závodě požárnické všestrannosti, který se konal v Malé Čermné obsadilo družstvo 10. místo.

Kolektiv dorostenců se zúčastnil okresní soutěže v Černíkovicích, kde obsadil 2. místo a závodu požárnické všestrannosti, kde rovněž obsadil 2. místo. Kromě toho se kolektiv zúčastnil několika závodů okresního poháru v požárním útoku.

Sbor pořádá hasičský ples, pomlázkovou zábavu, pouťovou zábavu a posvícenskou zábavu. Sbor se zúčastnil valné hromady v Lewíně, oslav sv. Floriána v Kudowě, oslav 120 let založení SDH v Olešnici. I letos sbor zajišťoval požární hlídku na autokrosu v Dobřanech.

Sbor se v tomto roce snažil navázat spolupráci s ostatními hasiči v zahraničí. K tomuto využil zejména síť Internet. V závěru roku byla taktéž dokončena prezentace sboru na této síti.

V tomto roce čítá sbor 82 členů včetně 11 mladých hasičů.