Hry bez hranic

Hry bez hranic jsou příkladem fungující mezinárodní spolupráce na bázi kolektivů mladých hasičů. Každoroční setkání jsou příležitostí k vzájemnému poznávání mladých hasičů a odstraňování existujících jazykových a dalších bariér. Disciplíny Her neplní družstva v tom složení v jakém působí během celého ročníku, ale všichni účastníci jsou rozděleni do národnostně smíšených družstev. Součástí Her jsou i disciplíny dle mezinárodního soutěžního řádu CTIF pro mladé hasiče. Atraktivní záležitostí se stávají i soutěže vedoucích kolektivů.


Tradice Her bez hranic započala v roce 2000. Za pomocí internetu se sboru podařilo navázat kontakt na mladé hasiče z německého Diedersdorfu. Po návštěvě nových přátel na okresním kole hry Plamen mohlo družstvo mladých hasičů vyrazit na nultý ročník Her, který sloužil zejména k navázání hlubších kontaktů jak mezi dětmi, tak i dospělými.


2001

V roce 2001 se štafeta Her přesunula do Bystrého, kde se konal 1. oficiální ročník Her. Mezi pozvanými účastníky byla i družstva z Bystrého na Slovensku a polského Lewina Klozdkého.


2002

Druhý ročník Her bez hranic se konal znovu v německém Diedersdorfu. Již jako oficiální třetí partner se do Her zapojilo družstvo z Lewina Klozdkého v Polsku.


2003

V tomto roce zavítali účastníci Her bez hranic poprvé do polského Lewína. Kromě již zapojených organizací se bylo oficiálně zapojeno družstvo ze slovenského Bystré.


2004

Po určitém zpolitizování celé akce byl v závěru roku 2003 zúčastněnými organizacemi přijat statut Her. První soutěž dle tohoto statutu se konala v nejvzdálenějším místě – slovenském Bystrém.


2005

Po čtyřech letech se soutěže vrací zpět na startovní čáru – do Bystrého v Orlických horách.


2006

Po několika letech se Hry bez Hranic vrátily zpět do polského Lewina Klodského. Těchto Her se kromě tradičních účastníků zúčastnila i kvalitní družstva polských mladých hasičů. Vítězství na svoji stranu získalo po tuhém boji družstvo ze slovenského Bystrého.


2007

Letošní ročník Her bez Hranic se uskutečnil ve dnech 26. – 31. července 2007 v německém Grossbeerenu. Do soutěžního programu byla zařazena disciplína plněná dle pravidel platících pro německé mladé hasiče. Bohužel tentokrát zcela chyběly tradiční hry bez hranic, na které jsme byli z minulých let zvyklí. Vítězství v hasičské části získalo na svoji stranu družstvo z Valu.


2008

V tomto roce se uskutečnily Hry bez hranic v polovině měsíce července v nejvzdálenějším místě – Bystrém, okres Vranov nad Topl´ou. Řady účastníků her rozšířilo družstvo Mladých hasičů z Bystrého u Poličky, které se do budoucna stane pravidelným účastníkem her. V hasičské části zvítězilo domácí družstvo z Bystrého. Došlo také k dohodě o dalším směřování her. Hry se nadále budou konat každé dva roky. Dojde k úpravě náplně her tak, aby došlo k zatraktivnění celé soutěže. Dále budeme usilovat o účast družstev ze SRN, které se letošních her nezúčastnili. Příští ročník Her bez hranic se uskuteční v roce 2010 opět v České republice.


2010

V tomto roce se uskutečnily Hry bez hranic v polovině měsíce července u “nováčků” našich her v Bystrém u Poličky.  Na programu hasičské části her byly požární útok, požární útok CTIF a závod požárnické všestrannosti. V hasičské části přesvědčivě zvítězilo z Bystrého v Orlických horách. Kromě stálých účastníků se letošních her zúčastnilo i družstvo z Jevíčka. Letošních her se ovšem nezúčastnilo družstvo z Polska a opakovaně družstvo ze SRN. Tato skutečnost narušuje základní myšlenku her i jejich další pokračování. Účastníci her vyslovily záměr pokračovat v této myšlence i nadále. Nezúčastněné sbory budou osloveny a v případě jejich dalšího nezájmu o účast na Hrách budou nalezeni noví partneři. Příští ročník Her bez hranic by se měl uskutečnit v roce 2012 v Polsku.