1931 – 1935

Nejvýznamnější sborovou činností bylo pořádání župního sjezdu v Bystrém 12. června 1932. Za krásného počasí se sjezdu zúčastnilo 27 sborů s 434 muži a 33 dorostenci.

Albrechtická župa: Ohnišov, Spy, Dobré, Slavoňov, Kamenice, Krčín, Vrchoviny, Bohdašín, Bačetín

Náchodská župa: Borová

Novoměstská župa: Janov, Nový Hrádek, Dobřany, Sněžné, Nedvězí

Dobrušská župa: Dobruška, Běstviny, Osečnice, Křovice, Hlinné, Masty, Kounov, Val, Bílý Újezd, Houdkovice, Bohuslavice, Bystré.

Požární cvičení bylo provedeno na náměstí, zábavný program v zahradě u Hartmanů. K zábavě sloužily střelnice, rybárna, kola štěstí a muzeum starožitností. Koncertovala bysterská hudba. Sjezd se velmi vydařil.

Z dalších akcí, jíž se sbor účastnil, bylo otevření rozhledny 26. 7. 1931 v Bystrém a oslavy 30. výročí trvání sboru v Janově v roce 1933.

O zakoupení nové automobilní stříkačky jedná sbor již v roce 1931, je však nedostatek peněz na zaplacení. Léta běží a teprve 1. září 1935 přijíždí do Bystrého pan Smekal s novou, krásnou automobilní stříkačkou, kterou kupuje sbor za částku 18 tisíc korun. Stříkačka je moderní, výkonný stroj, dodávající spolehlivě množství vody.

Hnedle vyjíždí k hašení požáru do Tisu. Tohoto roku čítal sbor 48 členů.

Sjezdy byly konány v Hlinném, Borové, Spech, Novém Městě n. M. , Nedvězí, Houdkovicích, Bystrém, Dobrušce, Bílém Újezdě, Ohnišově a Dobřanech.

Požáry:

Rok 1931

Květen: požár u Linhartů na Lužanech

Září: továrny u Kočnarů v Tisu

Prosinec: požár u Jana Kárníka – truhláře v Bystrém ( půda )

Rok 1932

Leden: stodola a chlévy Josefa Hartmana ve Sněžném

Rok 1933

Leden: tkalcovna u Dyntarů v Dobřanech ( uhořel děda 83 roků starý )

Květen: požár u Kozdasu na Rzech

Červenec: požár v Tisu u Vondřejců ( blesk )

Září: požár u Smolů v Kounově – nová stodola se zařízením

Rok 1934

Červen: požár u Šotolů v Tisu

Říjen: požár ve stodole Jana Andrše v Bystrém č. 20

Rok 1935

Březen: “ Cárovna “ v Janově

Červen: požár u Šmídů v Šedivinách

Září: požár u Krbalů a Kroupů v Tisu, požár u Rýdla – truhláře v Ohnišově

Prosinec: chalupa Edy Marka v Sudíně