Ročník 2011 – 2012

Jméno Bydliště
Leona Dyntarová Janov
Vojtěch Hejzlar Janov
Karolína Marešová Bystré
Jakub Mencl Bystré
Michal Moravec Dobřany
Kristýna Smolová Dobruška
Anna Sozanská Bystré
Matěj Syrovátko Bačetín
Matěj Tláskal Bystré
Jan Lelek Janov
Patrik Chaloupka Janov
Ondřej Toušek Bystré
Eliška Toušková Bystré

Schůzky

Dnešní schůzka je první po prázdninách. Čeká nás branný závod, který je 8.10.2011 v Houdkovicích. Na nacvičování máme málo času. Budeme se proto scházet dvakrát v týdnu, vždy v úterý a čtvrtek.

“Babí léto” nás překvapilo pěkným počasím a tak zatím všechny schůzky probíhají venku před naší hasičárnou.

Přišel k nám nový vedoucí Marek. Běhá s námi a dává nám pěkně “do těla”.

Dnes je poslední schůzka před branným závodem. Dostali jsme poslední pokyny a v rychlosti si vše znovu zopakovali. Teď je již jen na nás, jak v sobotu závod zvládneme.

Branný závod – Houdkovice

Je zima a ošklivo. Choulíme se při čekání na start k sobě. Při závodě se nám moc nedaří a končíme na 14. místě. Na jaře budeme hodně dohánět.

Schůzky

Po branném závodě se scházíme jednou za čtrnáct dní. Připravujeme se na jarní soutěže. Hlavně kondičku.

Jako každý rok bude náš sbor pořádat výroční valnou hromadu. Dostaneme básničky a na této valné hromadě budeme s družstvem starších vystupovat.

Každých čtrnáct dní jezdíme na dvě hodiny do školní tělocvičny v Dobřanech. Procvičujeme hlavně uzly, motání hadice a hlavně kondičku.

Beseda nad obecní kronikou

Navštívil nás pan Josef Dusílek, aby nám vyprávěl o kronikách v obci Bystré. To je obecní i hasičské. Pan Dusílek již dvacet let shromažďuje materiály ze všech soutěží a každý rok samostatně svazuje do šanonů. Dále nám vysvětlil heraldiku obecního praporu. Beseda byla velmi zajímavá i poučná.

Schůzky

Náš sbor v Bystrém bude pořádat hasičskou soutěž v disciplínách CTIF. Do 28.4.2012 máme dost času na nácviky.

Soutěž v disciplínách CTIF v Bystrém

Scházíme se v sobotu ráno na koupališti. Disciplína štafeta CTIF se bude běhat v aleji nad obcí, druhá disciplína útok CTIF přímo na koupališti. Je to naše první soutěž v tomto roce, tak máme trému. V soutěži se nám vedlo a obsadili jsme v mladších 1. místo. Největší radost máme z medailí a poháru. Vítězství jsme oslavili dětským šampusem.

Výlet do zoo

Na dnešní den jsme se těšili. Jedeme do zoo ve Dvoře Královém. Výlet se vydařil. Domů jsme odjížděli plni dojmů, celou cestu jsme si o zážitcích vyprávěli.

Čištění koupaliště

Dnes je sobota. Scházíme se na koupališti v Bystrém, abychom pomohli s jeho vyčištěním a úklidem okolí. Děvčata myla okna, sázela květiny, chlapci se přetahovali o proudnice a čištění uvnitř bazénu. Za odměnu jsme dostali guláš. Každý z nás odpracoval 5 hodin.

Bazén Kudowa Zdroj

Po čištění koupaliště jsme jeli do Polska, vykoupat se do bazénu. Po práci toto bylo milým zpestřením sobotního odpoledne.

Výlet do Neratova

Další květnový svátek jsme vyrazili na další výlet. Tentokrát do Neratova, podívat se na opravený kostel. Na zpáteční cestě jsme se stavili u chaty Bedřichovka. Zde v lanovém centru jsme si prověřili naši kondičku. V Deštném jsme také navštívili Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel.

Odbornost preventista

Sešli jsme se v hasičské klubovně, abychom splnili další z úkolů celoroční činnosti mládeže a to odznak “Preventista”. Přišla mezi nás paní Šubrtová, aby nás formou otázek a odpovědí přezkoušela z našich znalostí.

Beseda o dopravě

Dnes za námi přišel pan Duška. Jeho pracovní náplní je instalace dopravního značení na silnicích. Tématem besedy byly značky, vybavení kol a cyklistů. Dále jsme probírali bezpečnost dětí na silnicích, cestách, používání ochranných helem. Pan Duška byl mile překvapen naší znalostí dopravních značek. Velice nás chválil.

Nástěnka

Vyrobili jsme nástěnku u autobusové zastávky. Tématem jsou bouřky. Jak se před ní schovat, kam se nikdy neschovávat, jaká preventivní opatření máme dělat doma, abychom předešli škodám, kdyby udeřil blesk. Co nám blesk může udělat, když by do nás uhodil.

Sbíráme starý papír

Dnes jsme odevzdali do sběrny sebraný starý papír. Nasbírali jsme 94 kg a pro sbor jsme získali 141 Kč.

Schůzky

Dnešní den jsme měli poslední schůzku před “třídenkou”. Zítra navečer odjíždíme do Jílovic, kde se soutěž hry Plamen koná.

Soutěž Plamen v Jílovicích

Na tuto soutěž jedeme s přáním umístit se na co nejlepším místě. Umístění v branném závodě nám vše komplikuje. Na disciplíny nastupujeme velice nervózně. Na soutěži se nám daří a tak nakonec obsadíme 5. místo.

Krajské kolo dětí a dorostu

Starší děti postoupily v Plamenu do krajského kola. A protože se soutěž konala blízko, jeli jsme je, jako jejich kamarádi, podpořit. Přitom jsme si prohlédli památky v Novém Městě nad Metují.

Soutěž v Opočně

V letošním roce jsme poprvé navštívili soutěž v Opočně. Obsadili jsme 9. místo.