1990

Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 40 kontrol. V květnu bylo provedeno námětové cvičení z Bysterských Dolů na mysliveckou chatu.

V tomto roce sbor likvidoval pouze zahoření odpadu v odpadových kontejnerech.

V meziokrskové soutěži v Ohnišově obsadila družstva mužů i žen 1. místa.

Mladí požárníci obsadili v obvodovém kole v Pohoří 1. místo. Vítězství si odvezli i z okresní soutěže v Opočně. Nad očekávání se jim dařilo i v krajském kole v Bílých Poličanech a opět zvítězili. Poté se zúčastnili celostátního kola v Havlíčkově Brodě, kde tento kolektiv zvítězil a dosáhl tak dalšího historického úspěchu v naší práci s mládeží. Do soutěží vedli tento kolektiv Josef Dusílek z Bystrého a Josef Andrš z Bačetína. Podařilo se ustavit družstvo dorostenců a jejich vstupem bylo vítězství v podzimním závodě požárnické všestrannosti.

Organizace uspořádala ples a posezení s opékáním.

Deset členů se zajišťovalo požární hlídku na autokrosu v Dobřanech.

Organizace usiluje o získání nového požárního vozidla, zatím bez úspěchu. Dva roky trvá problém s uvedením vozidla 1203 do provozu.

Do sboru přistupují 3 členové. Organizace tedy čítá 65 členů ( 47 mužů a 18 žen ) .

Registrujeme 8 členů do 18 let.

V tomto roce zemřel Jaroslav Novotný, který byl členem 52 let a dlouhou dobu zastával různé funkce.