1893

Pamětní kniha tohoto roku zaznamenává účast na sjezdu ve Sněžném, návštěvu církevních slavností a smutečních rozloučení se členy sboru.