1997

Preventivní prohlídky byly provedeny ve 44 objektech.

Sbor zasahoval u požáru ve Sněžném.

Okrsková soutěž proběhla v Bohdašíně. Ženy zde obsadily 1. místo, muži nad 35 let 2. a muži 4. místo. Okresní soutěže v Solnici se zúčastnilo družstvo mužů a obsadilo zde 1. místo. V oblastním kole se však družstvu nedařilo a obsadilo zde 11. místo. V tomto roce se družstvo mužů zapojilo také do pohárových soutěží a nakonec obsadili 10. místo ze 16 družstev. Toto družstvo na tyto soutěže připravuje vlastními silami silnější stroj a ostatní technické prostředky.

Mladí hasiči na soutěži v Ličně s převahou zvítězili a reprezentovali tak okres v oblastním kole soutěže Plamen v Jičíně. Zde obsadili 8. místo. V tomto roce jsme uvítali na místním koupališti mladé hasiče z Hrádku nad Nisou s jejich hosty z Německa. Na konci léta naši mladí hasiči zavítali na oplátku do Hrádku nad Nisou s návštěvou Drážďan, Zittau a polské Sklárské Poreby.

V tomto roce byla provedena oprava sirény a její umístění na střechu kostela.

Pořádali jsme hasičský ples, pomlázkovou zábavu a naši zástupci se zúčastnili celostátního plesu hasičů v Náchodě.

V tomto roce se odhlásily dvě ženy, sbor nyní čítá 63 členů (44 mužů, 19 žen) .