Ročník 1983 – 1984

Jméno Bydliště Věk
Roman Čtvrtečka Bystré 13
Alena Drašnarová Bystré 12
Jan Franc Bystré 12
Josef Mach Bystré 9
Alena Machová Bystré 11
Luboš Nohejl Bystré 11
Josef Ševc Bystré 8
Leoš Ševc Bystré 11
Stanislav Ševc Bystré 14
Jitka Špačková Bystré 13
Petr Šritr Bystré 13

 Slavnostní shromáždění

 První den školy se všechny třídy sešli v 5. třídě na slavnostním shromáždění. Ředitel školy p. Škalda nás slavnostně uvítal, představil nám novou paní učitelku Vágnerovou a popřál nám mnoho úspěchů ve školním roce 1983 – 1984. Potom jsme se rozešli do svých tříd, kde jsme poslouchali z rozhlasu projev ministra školství. Nakonec jsme si se svými třídními učiteli vyprávěli zážitky z prázdnin.

 Slavíme den ČSLA

 V den ČSLA jsme se sešli v páté třídě, protože pionýrská organizace pořádala besedu s vojáky. Ti nám ukazovali své zbraně, samopaly i menší zbraně, zásobníky. Potom jsme se mohli ptát na to, co nás zajímalo. Nakonec jsme si všechny zbraně prohlédli zblízka. Byla to moc zajímavá beseda a my jsme se toho dozvěděli hodně o životě vojáků.

 Připravujeme se na branný závod

 Sešli jsme se v pět hodin v naší klubovně. Nepřišel sice celý kolektiv, přišla pouze Jitka, Alena, Roman, Standa, Leoš a Petr. Hned jsme se začali připravovat. Nejdříve jsme si napsali kviz. Roman a Standa si pamatovali některé otázky z loňska, takže měli asi dvě chyby. Ostatní sice měli chyb více, ale když si to napsali ještě jednou měli chybu už jenom Leoš a Petr. Potom jsme si vyzkoušeli zdravotnickou tématiku. Ta nám docela šla. Uspokojeni jsme se rozešli domů.

 Sešli jsme se ve čtyři hodiny u požární zbrojnice. Dnes jsme měli naplánovanou střelbu ze vzduchovky a hod granátem. Nejdříve jsme stříleli. Nejlépe to šlo Romanovi. Každý si střelil pětkrát a Jitka s Leošem potom ještě jednou. Když jsme si odstříleli, šli jsme na granát. Každý měl tři granáty. Ten, kdo nehodil všechny tři, házel ještě jednou. Domů jsme se rozešli asi v šest hodin.

 Dnes jsme se sešli v klubovně. Nejprve jsme si zopakovali zdravotnickou tématiku, a potom se šlo na kviz. Leoš a Roman udělali chybu a museli psát znovu. My ostatní jsme se zatím učili topografické značky. Když kluci dopsali kviz, učili se s námi značky a potom jsme si zahráli stolovou hru. Potom jsme si domluvili další schůzku a rozešli jsme se domů.

 Sešli jsme se o půl čtvrté u požární zbrojnice. Dnes jsme chtěli zvládnout orientaci s buzolou a šplh na laně. Orientace s buzolou nám šla dobře, neboť jsme si toho hodně zapamatovali ze školy. Také jsme chtěli vidět hasící přístroje. Přišel tedy mezi nás Jirka a ukázal nám je a o každém nám něco řekl. Byli jsme rádi,že nám vyprávěl o hasících přístrojích, neboť kluky to docela zajímalo. Domů jsme se rozešli asi v šest hodin s novými poznatky.

 Dnes jsme měli poslední schůzku před závodem. Sešli jsme se ve čtyři hodiny v klubovně. Nejdřív jsme si zopakovali kviz. Dnes neudělal nikdo chybu. Potom jsme si předříkali topografické značky. I ty nám šly dobře. Byli jsme rádi, že jsme přípravy na branný závod zvládli docela dobře a sami se sebou jsme byli spokojeni. Jak to dopadne poznáme až zítra. Domluvili jsme se, že se ráno sejdeme o půl osmé u požární zbrojnice a odtud trádá do Častolovic. Domů jsme se rozcházeli už tak trochu se strachem, jak zítřejší závod dopadne.

Branný závod v Častolovicích

 Ráno v osm hodin jsme se sešli u požární zbrojnice a vyrazili směrem do Častolovic. Po příjezdu jsme si vyzvedli startovní číslo 58. Po zahajovacím nástupu jsme odešli k první disciplíně „ kviz “ . Kviz jsme napsali s jednou chybou, což nás potěšilo. Odebrali jsme se na čaj, protože bylo dost času na odstartování. Potom nastalo napětí a vyběhli jsme ve složení: Fanda, Roman, Standa, Jitka, Leoš. Doběhli jsme udýchaní, ale hlavně, že jsme doběhli. Po krátké chvilce nám oznámili, že jsme obsadili 3. příčku.

  1. výročí VŘSR

 Sešli jsme se v klubovně, abychom si připomněli 66. výročí VŘSR a pověděli jsme si vše o VŘSR víme. Přitom jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o VŘSR i o V. I. Leninovi, který ji vedl.

 Výstava dárků a dopisů

 Na dnešní schůzce jsme si přinesli dárky a dopisy od sovětských přátel. Prohlédli jsme si je a vybrali ty nejlepší. Dáme je totiž do naší školy v Dobřanech, kde je budeme vystavovat v pionýrské klubovně. Pak jsme si zahráli soutěž, ve které se nás p. vedoucí ptala, co víme o SSSR. Tuto soutěž vyhrála skupina všech dívek. Dnešní schůzka se nám moc líbila.

 Připravujeme se na výroční schůzi

 Před výroční schůzí jsme slavnostně vyzdobili naši klubovnu a  k této příležitosti jsme nacvičili kulturní program, kterým jsme schůzi zahájili. Všichni jsme společně vyslechli celoroční činnost naší organizace. Pomáhali jsme při pohoštění pro členy i pro hosty, kterých bylo dost.

 Mikuláš

 Asi o půl sedmé večer se sešli kluci Jirka, Roman, Fanda, Miloš. Letošního Mikuláše dělal Roman Grulich. Vzali metly, zvonky a Mikuláš košík a dárky. V sedm hodin vyrazili rozdávat.

 Vánoční besídka

 Od jedné hodiny se na naší škole konala Vánoční besídka. Na besídce třídy předváděli různé scénky, které se hodně líbily. Besídku připravovala 8. třída. Hrála hudba natočená na magnetofonu. Potom přišla Bílá královna s Kayem a Gerdou a rozdávali dárky, které si žáci vzájemně nadělovali.

 Beseda s LM

 Dne 15. 2. 1984 jsme se společně  s milicionáři zúčastnili besedy v Dobřanech. Promítali jsme si film, který s sebou přinesli milicionáři. Film byl o založení lidové milice a o práci milicionářů v Adastu. Na závěr jsme milicionářům poděkovali a rozloučili se s nimi.

 Chodíme lyžovat

 V osm hodin jsme se sešli u čekárny. Počkali jsme si až pojede autobus a odjeli jsme na Sedloňov. Na Sedloňově jsme si koupili lístky na 10 jízd lanovkou. Jezdili jsme lesem. Když si každý svých deset jízd odjel, jelo se zpět. Zbyli nám na lyžování krásné vzpomínky.

 Výlet na běžkách

 Dnes o druhém prázdninovém dnu jsme vyrazili do hor za krásnou zimní přírodou a proto jsme si vzali běžky. V Sedloňově jsme zrovna natrefili na běh na běžkách s názvem „ Pašerácká stezka “ . Běh probíhal kolem ohrady s divokými prasaty a dále přes Černý kříž, Vrchmezí a Sedloňovský kopec dolů k Sedloňovu. Na konci trasy jsme si odebrali diplomy a sportovně na běžkách podle silnice jsme frčeli domů.

 Beseda

 Sešli jsme se v naší klubovně abychom oslavili 36. výročí Vítězného února. Hovořil s námi o tom pan Drašnar. Beseda byla zajímavá a všichni pozorně poslouchali.

 Dětský karneval

 Ve dvě hodiny jsme se sešli v hospodě. Začala hrát hudba a začalo se tancovat. Když hudba dohrála začalo se soutěžit. Byli všelijaké hry. V šest hodin jsme se rozešli.

MDŽ

 Dnes jsme se mimořádně sešli, abychom se vzájemně poradili, jak udělat našim maminkám, babičkám a tetám radost. Každý z nás měl jiný nápad, ale nakonec jsme společně vytvořili přáníčka a slavnostně jsme vyzdobili naši vývěsní skříňku.

 Cikánské toulky

 Zúčastnili jsme se „ Cikánských toulek “ . Letos jsme se rozhodli pro 15 km.

 Národní směny

 Nastal den, na který byla vyhlášena Národní směna. Sešli jsme se všichni u autobusové zastávky s nářadím a nasedli na vlek u traktoru. Jezdili jsme po celé vesnici a uklízeli po zimě zbylý nepořádek. V poledne jsme se po práci rozešli domů na oběd, na který jsme se už o rána těšili.

 Průtrž mračen a další Národní směna

 Za týden po Národní směně se přes naši vesnici přehnala bouře s krupobitím a velkým deštěm. Po této pohromě nastala nová Národní směna, která se zaměřovala hlavně na koupaliště. Seškrabávali jsme vrstvu bláta z dlaždiček celé dopoledne a odváželi na kupu. V poledne jsme notně utahaní odešli domů.

 Sběr léčivých rostlin

 Ve škole nám rozhlasem nahlásili, že máme sbírat léčivé rostliny. Ještě toho dne jsme se vypravili pro list břízy. Rozdělily jsme se na skupinky a každá skupinka sbírala někde jinde. Sešli jsme se u školy a dali ji sušit na školní půdu.

 Beseda s důchodci

 Chystali jsme se na kulturní program, který jsme připravovali na setkání s důchodci. Na setkání jsme nejdříve přednesli básně a potom jsme si povídali o významných událostech naší obce a důchodci si zavzpomínali. Paní Čtvrtečková, kronikářka naší obce nám vyprávěla o svých pamětech.

 Výlet na Šerlišský mlýn

 V sobotu odpoledne jsme se sešli u autobusové zastávky, protože jsme měli namířeno na Šerlišský Mlýn. O půl třetí nám jel autobus na Deštnou. Když jsme na Šerlich dorazili, dali jsme si limonádu, protože slunce dost pálilo. Porozhlídli jsme se po lese a vydali se na zpáteční cestu. Domů jsme dorazili asi v 6 hodin.

 Sběr odpadových surovin

 Jednoho dne jsme se sešli na konci vesnice. Objížděli jsme všechny domy a vybírali jsme starý papír a hadry. Když jsme objeli celou vesnici, složili jsme sběr u školy a rozešli jsme se domů. Druhý den se sběr odvezl.

 Beseda s houslařem B. Joo

 Od sedmi hodin se začali do školy scházet lidé a o půl osmé začala beseda s Bohumilem Joo o houslích a jejich výrobě. Potom jsme zhlédli diapozitivy z Kanady, které si s sebou Bohumil Joo přinesl. Beseda se všem líbila a my jsme mu poděkovali a předali kytku.

 Připravujeme se na závod

 Asi měsíc před závodem jsme se začali scházet častěji, abychom si zopakovali uzle, útok, kviz. Pan Netík nám vysvětlil štafetu a my jsme pak celou dobu nacvičovali. Jsme zvědavi, jak to dopadne.

 Okrskový závod

 O půl sedmé jsme se sešli všichni a nasedli do Tatry, s kterou jsme ujížděli směrem k Českému Meziříčí. Hned ráno jsme obhlédli terén a odevzdali kroniku. Potom jsme si vytáhli číslo 19. Jako první disciplína byli uzle, které se nám moc nepodařily, ale byli jsme v nich nejlepší. Zkroušení jsme se vydávali k druhé disciplíně džberovkám, které taky nedopadly slavně. Třetí disciplínou byla štafeta, která dopadla výborně. Hned potom následoval bezchybný kviz. A poslední byl útok. Naše družstvo si vedlo výborně i v něm a tak jsme 1. .

Okresní kolo

 Do Rychnova jsme přijeli asi o půl sedmé. Hned jak jsme přijeli, šli jsme si vylosovat číslo. Dali jsme Romanovi prasátko a docela nám pomohlo, protože jsme si vytáhli 20. Po chvilce volného času jsme šli na nástup, kde nám vyhlásili pořadí disciplín. Nejprve jsme se odebrali na kviz, potom na uzle. V obou disciplínách jsme byli první, až na džberovkách jsme byli sedmí a na útoku druzí. Poslední naší disciplínou byla štafeta a na té jsme byli také první. Nedočkavě jsme pohlíželi k tribuně, kdy už vyhlásí nástup k vyhodnocení. Konečně jsme se dočkali. Samozřejmě Bysteráci byli první.

 Hradec Králové

 Pátek

Ve čtyři hodiny jsme nasedli do autobusu a odjeli do Hradce Králové. Tam jsme měli slavnostní zahájení, nástup a plán závodu. Pro nepříznivé počasí jsme nespali ve stanech, ale v tělocvičně domu pionýrů.

 Sobota

Ráno nás vzbudila vedoucí a řekla nám, abychom se sbalili a věci si dali na kupu, protože se myslelo, že se pojede domů, ale nakonec jsme přeci jen zůstali do neděle. Pak jsme se přemístili k Stříbrnému rybníku, kde jsme splnili naši první disciplínu, a to kviz a hned potom branný závod. Po obědě jsme se autobusem dopravili na jiný hradecký stadión. Tam jsme nejdříve šli na džberovky, ale protože foukal dost velký vítr, tak jsme neuspěli. Protestovali jsme, a tak jsme džberovky opakovali a byli jsme druzí. Následovala štafeta, uzle a útok. Po večeři jsme se vrátili do tělocvičny, přestrojili jsme se a šli jsme se ven asi na 10 min.  projít. Pak jsme usnuli.

 Neděle

V neděli po snídani jsme se všichni vypravili do Hořic na letiště. Na letišti nám povídali různé zajímavosti. Když jsme se vrátili na Stříbrný rybník, bylo vyhodnocení a potom měl být odjezd domů, ale pro nás nebyl. Začali jsme se zpakovávat od autobusu, řekl řidič ať si vystoupíme a začal uklízet autobus. My jsme zatím mrzli venku. Asi po čtvrt hodince jsme odjížděli.

Námětové cvičení na koupališti

V prvních čtrnácti dnech prázdnin byl u nás na koupališti tábor dětí z textilany. My jako mladí požárníci jsme jim předváděli hasičský útok i uzle a ostatní discipliny. Při tomto námětovém cvičení jsme si znovu ověřili naše znalosti a obratnost v oblasti požární ochrany.