Ročník 2009 – 2010

Oprav!!!Jméno

Bydliště

Věk

Vlastimil Baše Bačetín 13
Václav Dyntar Janov 14
Emil Hradecký Val 14
Jiří Jakubský Ohnišov 12
Daniel Jára Zákraví 14
Filip Kratochvíl Bačetín 14
Ondřej Matouš Zákraví 14
Daniel Prášek Dobruška 13
Mitchel Scheepers Bystré 14
Patrik Skácel Sedloňov 12
Martin Smola Bačetín 11

Plán práce dětského kolektivu pro ročník 2009 – 2010

Září – říjen 2009 Příprava na zahajovací ZPV
Účast v zahajovacím ZPV
Účast na soutěži nad rámec hry Plamen (ZPV Mezilesí)
Údržba výzbroje a výstroje
Listopad – prosinec 2009 Odborná příprava – ohlášení požáru sirénou
Odborná příprava – operativní plány
Odborná příprava – zákon o požární ochraně, práva a povinnosti občanů
Odborná příprava – tábornické uzle
Odborná příprava – turistické značky
Beseda o mezinárodní hasičské soutěži v Ostravě 2009
Leden 2010 Kulturní program na VVH sboru
Odborná příprava – přenášení technických prostředků PO
Odborná příprava – první pomoc při dopravních nehodách
Únor – Březen 2010 Beseda s velitelem zásahové jednotky sboru
Odborná příprava – nástupové tvary
Odborná příprava – pochodové tvary
Účast v soutěži „Požární ochrana očima dětí“
Duben – Květen 2010 Příprava na okresní kolo hry Plamen
Zkoušky odbornosti
Čistění místního koupaliště
Účast v turistickém pochodu „Cikánské toulky“
Účast v soutěžích nad rámec hry Plamen
Červen 2010 Slavnostní ukončení soutěžního ročníku
Červenec 2010 Účast na Hrách bez hranic v Bystrém u Poličky

Oprava terčů

Mimo pravidelných schůzek, kdy jsme trénovali na podzimní soutěže, jsme se několikrát sešli kvůli opravě terčů. Bylo potřeba obnovit nátěr a opravit světelnou signalizaci. Nátěr jsme provedli modrobílý a doufáme, že se nám na nich bude dobře trénovat.

Atletika

Na podzim jsme začali jezdit do Dobrušky na atletický ovál. Většinou nás cvičil místní trenér atletiky. Na začátku jsme měli zahřívací kola kolem hřiště, potom jsme se učili správný start a běh. Také jsme zkoušeli krátké a dlouhé tratě. Dalšími disciplínami, které jsme si vyzkoušeli byl skok do dálky a přeskakování překážek. Myslím, že nám trénování atletiky zlepšilo kondičku.

Připravujeme se na braňák

Začal nám nový školní rok a přiblížila se soutěž, která se bude přičítat k jarním soutěžím, a to je braňák. Jako každý rok jsme museli trénovat vytrvalostní běh, uzle, značky, zdravovědu, střelbu a mapu s azimutem. Za dobrou přípravu dobré umístění. Kéž by to vyšlo.

Braňák

V sobotu 10. října jsme se vydali na cestu do Záměle, kde se konal ZPV. Trasa zde byla krátká a tak se moc nedal snížit celkový čas na vytrvalostním běhu, ale na stanovištích. Zabojovali jsme a podařilo se nám vyhrát. Běhali zde i jednotlivci, ve kterých jsme obsadili první čtyři místa a šesté navrch. Byl to velice úspěšný den a mohlo by se nám takhle dařit dál.

Bazén

Nastal podzim a skoro již tradičně jsme začali jezdit na plavání do bazénu v Dobrušce. Zde jsme si mohli dávat různé soutěže, závodit ve hrách a dokonce si zaskákat ze skokanského můstku. V bazénu si mohl každý užívat dle svých možností.

Odborky

Na schůzkách jsme se učili o operačních plánech a sirénách. V operačních plánech jsme probírali body postupu. O sirénách jsme se dozvěděli, jaké jsou druhy signálů, jak je od sebe rozpoznat, kde se používají, co znamenají a kde jsou umístěny. Je dobré znát tyto druhy signálů ohledně orientace za dané situace.

Na dalších schůzkách se probíral zákon o požární ochraně. Zákon se týká státních orgánů, obcí, podnikatelů a fyzických osob. Zákon se dělí na státní orgány, obce, právnické osoby a podnikatele, fyzické osoby. Zákon určuje jejich povinnosti, stanovuje zákazy i kategorie požárního nebezpečí. Třeba se nám to bude někdy hodit.

Beseda

Na podzim v klubovně jsme se dívali na video a fotografie z mezinárodní hasičské soutěže v Ostravě. Byly tam k vidění soutěže dětí i dospělých. Této soutěže se zúčastnilo dvanáct členů našeho sboru. Povídali jsme si o požárním sportu a všechny soutěže a zajímavosti nám přednášel náš trenér, pan Dusílek, který se této soutěže zúčastnil. Snad budeme jednou také tak dobří, že budeme moci reprezentovat Českou republiku.

Výroční valná hromada

Na výroční valné hromadě v bysterské hospodě se sešel náš sbor a pozvaní hosté, abychom se dozvěděli o úspěších a neúspěších celoročních soutěží, ve kterých jsme byli přítomni. Již tradičně jsme přednášeli básně, po kterých jsme se mohli posilnit teplým jídlem.

Odborky

Jsme opět v klubovně a tentokrát se učíme o přenášení hasičského nářadí. Ukazovali jsme si, jak se mají držet proudnice, klíče k hydrantům, přiměšovač i vazák. Také jsme si říkali, že všechny proudnice se nemohou strčit za opasek nebo držet podpaží. Učili jsme se to k tomu, abychom mohli vzít z požárního automobilu k požáru co nejvíce hasičského náčiní na jednou.

Bazén

V pátek 2. dubna 2010 jsme jeli do bazénu v Hradci Králové. Vyzkoušeli jsme si účinnost výřivek s teplotou okolo 36 stupňů, otestovali jsme rychlost tobogánu i plavání ve vlnobití. V bazénu s vlnobitím byly zabudovány různé druhy “sprch”, které vypouštěly jehlicovité praménky nebo plošší toky. Bylo tam moc pěkně a třeba se tam ještě někdy podíváme.

Beseda s profesionálním hasičem

V úterý 20. dubna jsme měli besedu s vojenským hasičem Milanem Hradeckým. Říkal nám, že vojenský hasič má na starosti hlídání a hašení skladů s municí. Ukazoval nám hasičský oblek, helmu, rukavice i plynovou masku a půjčoval ke zkoušení. Vysvětloval, k čemu slouží skla v helmě. Z této besedy jsme si mohli odnést zajímavosti o hasičské výstroji.

Požární ochrana očima dětí

Jako již minulé roky jsme malovali i letos výkresy do soutěže. Námět byl jednoduchý. Namalovat cokoliv, co patří k hasičům. A tak jsme tvořili výkresy. Zaslány byly od Vaška Dyntara, Jirky Jakubského a Mitchela Scheeperse.

Nízká Srbská

Časně ráno jsme vyrazili v neděli 2.5. na cestu do Nízké Srbské na naši první jarní soutěž. Závodili jsme ve štafetě 4 x 60 m, štafetě dvojic a požárním útoku. Nedařilo se nám a nadělali jsme spousty chyb. Tyto chyby nám zhoršily čas a tak jsme skončili na 11. místě.

Čistění koupaliště

V sobotu 8. května jsme šli čistit koupaliště. Této brigády se zúčastnilo celé družstvo, deset členů, kteří pomohli při přípravě i samotném  čištění. Někdo pomáhal při obsluze stříkačky, další drbali dlaždice a stěny rýžáky a někteří i oplachovali stěny a dlaždice proudnicemi. Na posilněnou jsme dostali guláš a za chvilku jsme již balili materiál. A koupaliště se už může napouštět.

Zkoušky odbornosti

Po uklizení materiálu, který jsme používali na čištění koupaliště, jsme šli do klubovny složit zkoušky odbornosti. Letos byly tři druhy zkoušek, neboť jsme se jich v minulých letech nezúčastnili všichni. Preventistu skládali Vlastimil Baše, Emil Hradecký a Daniel Prášek, strojníka Jiří Jakubský, Daniel Jára a Mitchel Scheepers a cvičitele Václav Dyntar, Filip Kratochvíl, Ondřej Matouš a Martin Smola. Venku se potom konala praktická část. Za sobotu jsme toho stihli hodně.

Bohdašín

V sobotu 15. května se konala naše poslední soutěž před okresem. Letos se závodilo ve stejných disciplínách jako v Nízké Srbské, soutěž se džberovkami byla pro letošek zrušena. Byli jsme zde od poslední soutěže jako vyměnění. Všechny disciplíny se nám podařilo vyhrát a celkově jsme zvítězili také. Snad nám dobré výsledky vydrží.

Okresní kolo hry Plamen

Letos se okresní kolo konalo v Ještěticích, kam jsme přijeli až v sobotu kvůli nepěknému počasí. V sobotu jsme soutěžili v požárním útoku, štafetě 4 x 60 m, útoku CTIF a jednom pokusu štafety CTIF. I když jsme neměli nejlepší časy, byly jsme po sobotě první s menším bodovým náskokem. V neděli jsme doběhli potřebné časy a čekali jsme na vyhlášení. Z okresního kola jsme postoupili na 1. místě do krajského kola. Ať se naše časy zlepší!

Bílý Újezd

V sobotu 29. května jsme odjeli na soutěž v požárním útoku do Bílého Újezda. Na požárním útoku jsme zde nedali nový rekord, ale za letošek jsme se mu nejvíce přiblížili. S útokem blížícím se 24 vteřinám jsme zvítězili a na kraji si snad povedeme ještě lépe.

Krajské kolo hry Plamen

Letošní kraj byl zahájen 12. června v Nové Pace. Zde nás čekaly štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF a požární útok. Po prvním dnu jsme na tom v celkovém  pořadí nebyli nejlépe. Na noc jsme pak odjeli do kempu v blízké obci. Druhý den jsme soutěžili ještě ve štafetě dvojic, útoku CTIF a braňáku. Vydařený ZPV nás také vynesl na báječné 3. místo. Alespoň jsme si tak zopakovali loňský výsledek.

Zakončení sezóny

Ve středu 23. června jsme měli slavnostní praní hadic a zakončení sezóny. V klubovně pak proběhlo vyhodnocení letošního poháru aktivity. Pro první tři místa byly připraveny poháry. Na 3. místě se umístil Jirka Jakubský, na 2. místech Dan Prášek a Filip Kratochvíl. V celkovém hodnocení zvítězil Václav Dyntar. Snad se nám podobně vydaří i další sezóny.

Hry bez hranic

V červenci jsme se zúčastnili Her bez Hranic v Bystrém u Poličky. Zde jsme se setkali se slovenským a několika českými družstvy, se kterými jsme mohli soutěžit a připomenout si zážitky z minulých setkání. Škoda je, že se nedostavili závodníci z Polska a Německa. Disciplíny jsme měli ZPV, požární útok a další podle fantazie hostitelů. Navštívili jsme výrobnu a prodejnu požárních automobilů a viděli jsme a mohli jsme vyzkoušet hasičskou výzbroj a stroje. Uteklo to jako voda a už jsme se museli loučit a rozjíždět domů. Ale bylo to skvělé zakončení v naší kategorii.