1887

Na jaře se konala v Novém Hrádku záloženská schůze, na které bylo obci Bystré věnováno k dobročinným účelům 40 zlatých. Občané bysterští věnovali tento obnos na zřízení předku k dvoukolové stříkačce. Práce provedl kolář Holý zdarma, práce kovářské kovář Rossa za věnovaný obnos.

Citát: kniha I. , zápis roku 1887, autor neznám

1) “ Dne 22. dubna t. r. zpozorován požár o 8. hod. večer jako v Bohdašíně, na daný poplach sešli se členové sboru, a jelikož se žádný s přípřeží nedostavil, táhli členové sami stroj k lesu tak zvaný farský a dolu ku Kajtánovu rybníku a od téhož rybníka pěšinou vzhůru ku Bohdašínu, a jelikož tato pěšina stoupá do prudkého kopečka, rozdělali jsme dvě smyčky hasičské, které se na voj zaklesli a za ně se táhlo kdo kde byl, též i Důst. Pán páter A. Dvořák z Bystrého pomohl táhnouti stroj na kopec, kam když jsme přijeli, viděli jsme, že to není v obci Bohdašíně, ale vzdálenější obci Slavoňově. Když se dopravil stroj až do Slavoňova, hořely v nejprudším žáru tyto usedlosti a sice č. 1 u Suchánků, kde vypukl požár, a u téhož výměničná chalupa, dále u Martinků č. 3, u Přibyli Kováře u Knoulichů č. 2 u Machů, u Linharta, u Obstů u Jana Švarce, u Václava Holečka, čís. 34 u Josefa Kárníka čís. 48, u Antonína Švorce čís. 49, u Balcarů čís. 47, kterýžto právě chytilo, též se s téhož příbytku vyneslo množství nábytku a našla se v komoře stařena poněkud dýmem omámená, kterou vynesli členové Jan Marek č. 89 a Josef Remeš hrobecký, Jos. Hejzlar a Josef Marek řezník, která se na čerstvém vzduchu zotavila tak, že žádala, aby byl povolán duchovní, aby ji posloužil umírajících, což se také stalo,a když se rozednívalo, tak v Pánu skonala. Potom jsme se navrátili domů, a stroj nám dopraviti dal pan starosta tamní obce. “

Konec citátu

2) Dne 21. června byl zpozorován požár v Dobrušce. Ihned bylo troubeno na poplach a než se členové sešli, měl p. Jan Andrš zapřažen žebřinový vůz, k němu přivázali stříkačku a už se „ tryskem “ ujíždělo k požáru. V Bačetíně přepřáhl koně p. Josef Smažík a v provozu p. Čančara. V Dobrušce vyhořely tři stodoly u silnice vedoucí k Solnici. Zpět dal stroj dopravit magistrát dobrušský.

Dne 8. listopadu vypukl požár po půlnoci u Frant. Ryšavého ve Sněžném, kde bylo hašeno obytné stavení a stodola. Od starosty dostali hasiči půlku piva.

Dne 30. září se účastní sbor hašení požáru obytných stavení u Langrů a u Svatáku v Křovicích.