Ročník 2014 – 2015

Jméno Bydliště Věk
Filip Antal Bačetín 12
Leona Dyntarová Janov 11
Vojtěch Hejzlar Bystré 11
Matyáš Chytrý Sněžné 13
Daniel Krivčík Bačetín 13
Ondřej Marek Janov 11
Jakub Mencl Bystré 11
Ondřej Musil Bačetín 12
Richard Poul Bystré 13
Aneta Prázová Bystré 12
Anna Sozanská Bystré 11
Michal Šteier Bačetín 13
Pavel Zahradník Janov 13
Filip Práza Ohnišov 13

Plán práce družstva starších pro soutěžní ročník 2014 – 2015

Září – říjen 2014 Příprava na zahajovací ZPV
Účast v zahajovacím ZPV – Rokytnice v O. h.
Účast na soutěži nad rámec hry Plamen (ZPV Lukavice)
Účast na soutěži nad rámec hry Plamen (ZPV Mezilesí)
Údržba výzbroje a výstroje
Sběr starého papíru
Listopad – prosinec 2014 Odborná příprava – mapa vodních zdrojů
Odborná příprava – požární specifikace obce
Odborná příprava – základy resuscitace
Odborná příprava – stavění krvácení
Leden 2015 Odborná příprava – komunikační prostředky v PO
Odborná příprava – základy radioprovozu
Únor – Březen 2014 Společné bruslení – Nové Město nad Metují
Účast v soutěži nad rámec hry Plamen
Duben – Květen 2014 Odborná příprava – tábornické dovednosti
Odborná příprava – bezpečné chování v přírodě
Příprava na okresní kolo hry Plamen
Zkoušky odbornosti MH
Čistění místního koupaliště
Účast v soutěžích nad rámec hry Plamen
Červen 2014 Slavnostní ukončení soutěžního ročníku
Červenec – srpen 2014 Účast v soutěžích nad rámec hry Plamen

Lukavický braňáček

Soutěž se konala 20.9.2014 v Lukavici a byl to 1. závod Ligy mládeže roku 2014 – 2015. Do soutěže jsme nasadili 2 hlídky po 3 členech týmu. Udělali jsme chyby na zdravovědě a topografii, ale nakonec jsme se umístili na 3. místě.

ZPV Rokytnice v O.h.

Závod se konal 11. října 2014 v Rokytnici v Orlických horách. Startovaly 2 hlídky. Měli jsme chyby na topografii a zdravovědě. Druhá hlídka byla tentokrát lepší než 1 . hlídka. Celkově jsme se umístili na 4. místě.

Muzeum Sýpka

Během ZPV jsme využili možnosti navštívit muzeum Orlických hor.

ZPV Mezilesí

Závod se konal 18. října 2014 v Mezilesí a byl to pro nás poslední závod v letošním roce. Startovaly zde dvě hlídky a umístily se na 18. a 2. místě.

Úklid zbrojnice

Jako každoročně se sešlo družstvo starších na trénink, při kterém se uklízela zbrojnice. Uklízeli jsme a zazimovali překážky, přemotávali hadice, konzervovali vzduchovky. Nyní zbrojnici na nějaký čas opustíme a přesuneme se do klubovny.

Odborná příprava

Na začátku listopadu jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme se začali připravovat na letošní odborky Nejprve se zabývali tím, jak je to s problematikou hasičů v naší obci. Za domácí úkol jsme měli mapu vodních zdrojů v naší obci. Celé téma jsme zakončili samostatnou prací. Poté jsme 2 schůzky věnovali zdravovědě. Prakticky jsme si vyzkoušeli základní diagnostiku postiženého a na figuríně umělé dýchání a masáž srdce. Jako zatím poslední téma jsme si probrali pravidla radiové komunikace mezi záchrannými složkami. Nyní nás již čeká tělocvična a příprava na soutěž v Havířově, kam vyrážíme na konci února.