1896

Desetileté výročí založení sboru bylo vzpomenuto o slavnosti, pořádané v zahradě Vendelína Hartmana. Při této příležitosti bylo vyznamenáním záslužného kříže odměněno 10 členů sboru. Program slavnosti byl vyplněn účinkováním hudby a divadelních ochotníků. Župní sjezdy byly uspořádány ve Valu a Novém Hrádku. Záznamy v knize dále hovoří o pořádání plesu, účasti na církevních slavnostech, pohřebních rozloučeních a konání schůze ( valné hromady ) k zhodnocení roku. K požárů se vyjíždělo do Ohnišova ke Kroupům, Bohdašína k Lukáškům, Sudína k Hejzlarům, v Bystrém k Andršům a do Domašína.