1982

Členů organizace v tomto roce je 43, z toho 6 žen. Prohlídky prevence jsou zajišťovány ve 101 obytných budovách a chatách a jedné provozovně, při celkových zjištěných 16 závadách menšího rázu. Organizace provádí školení výcvikového roku, organizuje 2 námětová cvičení v obci, účastní se požárního dozoru při autokrosu a v závěru roku organizuje okrskovou poradu v obci na koupališti spojenou s opékáním berana na rožni.

Okrskové soutěže se účastní družstvo mužů v Dobřanech, obsazuje 2. místo a postupuje do okresního kola pořádaného v Dobrušce. Zde se mu však po rozpojení hadic při požárním útoku nedaří a obsazuje tak 8. místo v polovině startujících družstev. PLAMENu 82 se naši mladí požárníci účastní v braném závodě a kvizu na Cháborách.

Svůj závazek plníme odpracováním 418 hodin na pomoc v akcích MNV, usušením a odevzdáním 45q sena, sebráním 55, 5 q šrotu, 320 kg papíru a při pracích na vyčištění koupaliště.