Ročník 2006 – 2007

OPRAV!!!Jméno

Bydliště

Věk

Nikola ČtvrtečkováBystré 11Klára Dušková Bystré10Jan DyntarJanov 9 Václav DyntarJanov11Jiří JakubskýOhnišov 9 Daniel JáraZákraví11Filip KratochvílBačetín11Ondřej MatoušZákraví11Mitchel ScheepersBystré11Filip SmolaBystré11

Radka Kopejtková Deštné 11
Šárka Ulmová Ohnišov 9

Schůzky

Připravujeme se na podzimní zahájení hry Plamen, které se koná v Černíkovicích dne 14.10.2006. Připravujeme se zodpovědně, neboť jsme přestoupili z kategorie mladších do kategorie starších dětí. Musíme se proto naučit více topografických a technických značek. Také šplh po vodorovném laně máme prodloužen. Ale musíme se s tím vyrovnat.

Branný závod v Černíkovících

Branný závod se konal dne 14. října 2006. Našemu družstvu se moc nedařilo a skončilo na 13. místě.