1998

Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 42 kontrol.

Sbor zasahoval při zahoření odpadového kontejneru v obci. Sbor však v tomto roce uskutečnil množství technických zásahů, které si vyžádaly rozsáhlé povodně v našem regionu. První den sbor pomáhal při čištění koupaliště, druhý den v Dobrušce, třetí den v Českém Meziříčí, následující den pak v Deštném, další dny v Dobrém – Žákovci a poslední den pak na Bysterských Dolech.

Naše družstva se zúčastnila okrskové soutěže v Bačetíně, kde muži obsadili 4. místo, muži nad 35 let 9. místo a ženy 3. místo. V okresním kole obsadili muži 1. místo, muži nad 35 let rovněž 1. místo. V oblastním kole v Letohradě obsadili muži 6. místo. V tomto roce se družstvo mužů také zúčastnilo kompletního ročníku soutěže „ O pohár přednosty OÚ Rychnov “ a celkově obsadilo 2. místo. Mimoto se družstvo zúčastnilo poháru v Provodově, nočního poháru v Tutlekách a v Širokém Dole u Svitav.

Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola ve Žďáru nad Orlicí, kde suverénně zvítězili. Na oblastní soutěži v Broumově reprezentovali náš okres a obsadili 3. místo. V tomto roce byl náš sbor vybrán k reprezentaci ČR na 26. setkání dolnorakouské hasičské mládeže ve Schwarzenau. Setkání se zúčastnilo 250 družstev. Naše družstvo zde obsadilo 50. místo, mezi hostujícími družstvy 2. místo.

Na konci tohoto roku bylo opět ustaveno družstvo dorostenců pod vedením J. Ševce a F. Haufera. Zúčastnilo se podzimního závodu požárnické všestrannosti, kde obsadilo 2. místo.

V tomto roce navazuje sbor spolupráci s hasiči z Bystrého u Poličky, pokračuje družba s polskými hasiči.

Sbor pořádá hasičský ples a pomlázkovou zábavu. Sbor se také účastní setkání obcí Bystré v Bystrém u Poličky. Podobně jako v letech minulých zajišťuje sbor požární hlídku na autokrosu v Dobřanech. Do obecního zastupitelstva je zvoleno 8 členů SDH.

V tomto roce sbor čítá 78 členů včetně 10 mladých hasičů.