1971

Sbor v tomto roce pořádá ples a další 3 taneční zábavy, provádí preventivní prohlídky budov a 15 cvičení. Okrskové cvičení proběhlo v Deštném v O. h. na hotel Panoráma v Bačetíně na objekt JZD. Obvodní soutěž požárních družstev byla v Bačetíně, okresní v Rychnově nad Kněžnou. Zde se všechna čtyři družstva stala přeborníky okresu. Soutěž žactva byla uskutečněna v Potštejně. Soutěží se poprvé účastní starší muži ve věkovém průměru družstva 70 let a pokračují v dalších 6 letech.

Dostává se jim uznání a obdiv všech soutěžících a diváků.

Dosavadní velitel Josef Dyntar je jmenován čestným velitelem sboru. Zemřel Josef Marek – kolář, který byl členem 42 let. Několik členů se účastní záchranných prací při povodni v Sedloňově. Na bysterskou pouť byla připravena výstava požární techniky. Většina členů byla na oslavě 100 let trvání PO v Rychnově nad Kněžnou.

V soutěži o nejlepší požární sbor jsme se umístili na 3. místě a získali tak odměnu 2 000 korun.