1946 – 1950

Činnost sboru se po létech útlumu začíná opět aktivizovat. Dochází k pravidelným cvičením a sbor se vybavuje novou technikou výsuvným žebříkem a novou přenosnou motorovou stříkačkou.

Nastává i obnovení styků s okolními sbory a spolupráce při přípravách sjezdů. Členové sboru – občané bysterští se podílejí při pracích v obci prováděných, započaté silnice na Doly, velké opravě školy, opravě silnice přes obec. Svou techniku udržují v naprostém pořádku a kamkoli s automobilovou stříkačkou přijíždějí, je její výkon dobře hodnocen.

Sjezdy pořádány v Olešnici, Dobrušce, Ohnišově, Vrchovinách, Slavoňově, Skalce, Novém Městě nad Metují, Spech a Semechnicích.

Požáry:

Rok 1946

Červen: požár pastviny u Mádrů na Dolech, tkalcovna Hejzlarova na Dolech

Říjen: požár v Mezilesí

Rok 1947

Srpen: domek p. Valáškové v Ohnišově, hospodářství u Smolů v Bohdašíně ( blesk ), domek u Přibylů v Tisu, hospodářství u Zeiplů na Polomech

Rok 1948

Prosinec: hotel Praha v Deštném, požár u Čtvrtečků v Bystrém č. 37 ( sklep ), hotel Šerlišský mlýn v Deštném

Rok 1949

Září: půda v obecním domě 107 v Bystrém

Rok 1950

Květen: chalupa p. Novotného v Tisu

Červenec: požár v Dlouhém, chalupa u Prázů v Rovném