1987

V tomto roce byly provedeny preventivní prohlídky v 80 objektech. Sbor zasahoval při požáru 23. srpna na Bysterských Dolech.

Na meziokrskové soutěži 5. května v Ohnišově obsadila družstva mužů i žen shodně 2. místo.

Úspěšní byli mladí požárníci, kteří v obvodovém kole v Kvasinách obsadili 1. místo. Na okresní soutěži v Dobrušce obsadili rovněž 1. místo a postoupili tak do krajského kola v Pardubicích. Zde obsadili 9. místo. V říjnu připravovala naše organizace branný závod. Mladí požárnici se rozdělili na dvě hlídky, které obsadily 2. a 7. místo. Soutěže se zúčastnili i dva dorostenci z naší organizace ( A. Machová a L. Ševc ) . Oba zástupci obsadili 1. místa.

Opět jsme zajišťovali požární hlídku na autokrosu a motokrosu v Dobřanech.

V tomto roce přistoupili 2 členové, takže máme 58 členů – 44 mužů a 14 žen.