Dokumenty sboru

Sbor dobrovolných hasičů Bystré je pobočným spolkem SH ČMS se sídlem Římská 45, 121 07 Praha 2.

Samotný SDH je zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značnou L 37109.

Výpis z veřejného rejstříku.

Sbor pravidelně zveřejňuje svoji účetní závěrku.

*

Výroční zprávy o činnosti sboru   Výroční zprávy o činnosti mládeže

*

Sbor dobrovolných hasičů zpracovává při své činnosti osobní údaje svých členů. Tyto údaje předává OSH v Rychnově nad Kněžnou prostřednictvím kterého jsou tyto údaje zadávány do Centrální evidence SH ČMS. 

Nahlížet do Centrální evidence členů SDH je oprávněn pověřený člen VV SDH Mgr. Michal Dusílek.

Při svých akcích pořizuje sbor fotografické záznamy a videozáznamy. Tyto záznamy jsou zveřejňovány na těchto doménách:

www.hasibystre.cz

https://www.facebook.com/SDH-BYSTRÉ-V-ORLICKÝCH-HORÁCH-200369413674/

https://hasicibystre.rajce.idnes.cz

https://www.youtube.com/user/sdhbystrevoh

V případě nesouhlasu se zveřejněním Vaší fotografie či videozáznamu na výše uvedených stránkách prosím kontaktujte M. Dusílka mailem nebo telefonicky na čísle 606 561 071.

Další informace ke zpracování osobních údajů v našem sboru naleznete zde