1974

V tomto roce bylo ve sboru organizováno 68 členů, z toho 13 žen. Při preventivních prohlídkách bylo shlédnuto 82 obytných domů a 15 provozoven nebo veřejných místností. V obci byla uspořádána 3 námětová cvičení, okrskové proběhlo v Kounově na objekt JZD a v Nedvězí. Sbor pořádal ples, oslavu MDŽ pro členky sboru a 3 taneční zábavy. Požárních hlídek na autokrosu v Dobřanech se účastní několik členů sboru. V akcích Z je odpracováno 930 hodin.

Vedení mládeže se ujímá Gerlinda Povolná a s mladými požárníky se účastní soutěží PLAMEN v okresním a krajském kole v Častolovicích a Kostelci n. O. . Družstvo mužů, žen a starších mužů se účastní CSPD meziokrskové v Dobrém a Okresní v Častolovicích.

Sbor se účastní výstavy požární techniky v Dobrušce s automobilní stříkačkou. V soutěži o nejlepší ZO SPO v okrese se organizace umístila na 4. místě a získala odměnu 800 korun.

Zemřel Josef Mach, který byl 38 let členem sboru.