Ročník 1997 – 1998

Jméno Bydliště Věk
Hradecký Milan Bystré 14
Hradecký Tomáš Bohdašín 15
Jarkovský Tomáš Ohnišov 14
Ježková Zuzana Dobřany 15
Kárník Tomáš Bačetín 14
Kozlová Jana Bačetín-Sudín 15
Martínek Zdeněk Bystré 15
Martínková Eva Bystré 13
Rudolf Roman Bačetín 15
Ševc Petr Sedloňov 15
Škoda Jiří Ohnišov 14
Tamchyna Daniel Dobřany 14

Braňák

Závod se uskutečnil v sobotu 18. října 1997 za hezkého, ale chladného počasí na koupališti v naší obci. Pod dobrém výkonu obsadily naše hlídky 1. a 4. místo. Je to dobrý začátek nového ročníku hry Plamen.

 Zima – Jaro

Kulturní vložka mladých hasičů na výroční valné hromadě.

Navštěvujeme plavecký bazén.

Zajíždíme trénovat do dobřanské tělocvičny.

Usilovně se připravujeme na okresní kolo hry PLAMEN 98 ve Žďáru nad Orlicí.

 Okresní kolo Plamen ve Žďáru nad Orlicí

Okresní kolo hry PLAMEN 98 se uskutečnilo za krásného, slunečného počasí. Spokojeni jsme byli s dobře připraveným stravováním, spali jsme ve velkém stanu, učili jsme se útoku CTIF.

Po pětiletém období od okresního kola hry PLAMEN konaného v Dobřanech se nám dařilo a zvítězili jsme ve všech disciplínách s celkovým součtem 6 bodů. Ne vše se nám však vydařilo podle našich představ, ale sport je sport. Jedeme zastupovat okres Rychnov nad Kněžnou do oblastního kola v Broumově.

Přehled výsledků

Disciplína Výkon Umístění
Závod pož. všestrannosti 29, 14 min. 1
Požární útok 32, 80 s 1
Štafeta 4 x 60 m 44, 65 s 1
Dvojice 54, 00 s 1
Požární útok CTIF 88, 00 s 1
Štafeta CTIF 80, 00 s 1
     
Celkem body   6

Oblastní kolo hry Plamen

Oblastní kolo hry Plamen 98 probíhalo za slunného a velmi teplého počasí v Broumově – Olivětíně. První část v prostorách tábora, kde jsme byli ubytování, druhá část na hřišti ve Velké Vsi. Po dobrém výsledku v okresním kole jsme očekávali i lepší výsledky než v loňském roce a náš sen se nakonec vyplnil.

ZPV                     6. místo

Útok CTIF          1. místo

Štafeta dvojic      2. místo

Štafeta 4 x 60      4. místo

Štafeta CTIF       3. místo

Požární útok         7. místo

Celkově jsme vystoupili na “bednu” s umístěním na 3. místě za kolektivy Vysokého Mýta a Kamence. Celá soutěž byla velmi úspěšná a skvěle jsme ukončili ročník Plamen 98.

Opočno

V neděli 21. června 1998 jsme zavítali do Opočna, kde jsme se zúčastnili 7. ročníku pohárové soutěže mladých hasičů “O putovní pohár SDH Opočno”. V soutěži se nám dařilo se střídavými úspěchy a celkově jsme obsadili 2. místo ze 14 družstev.

  1. setkání dolnorakouské hasičské mládeže spojené se zemskou hasičskou soutěží  o bronz a stříbro, 9. – 12. 7. 1997, Schwarzenau, Rakousko

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pověřuje ročně čtyři kolektivy mladých hasičů z České Republiky reprezentací v zahraničí. Touto poctou byl oceněn v roce 1998 kolektiv mladých hasičů SDH Bystré v Orlických horách.

Čtyřdenní soutěž se konala v dolnorakouském městečku s 1700 obyvateli. Soutěže se zúčastnilo 3 400 mladých hasičů, pořadatelů a technického personálu. Účastníci byli ubytováni ve 330 velkých stanech a jejich stravování bylo zajišťováno z kontejnerových kuchyní. Náplní soutěží bylo plnění disciplín CTIF. Celé setkání bylo doplněno zábavným programem.

  1.   7. 1998

 Odjíždíme ve 4 hodiny ráno Avií SDH a tranzitem. Trasa cesty vede přes Jindřichův Hradec na hraniční přechod Nová Bystřice, hraniční odbavení je bez problémů. Po šedesáti kilometrech cesty dojíždíme do města Schwarzenau, kde jsme přivítáni pořadatelem v české řeči. Stavíme stany, vyřizujeme přihlášky do soutěže a připravujeme se na závod. Je proměnlivé, spíše deštivé počasí. K soutěži nastupujeme po vyřízení všech formalit se startovním číslem 198 v sedm hodin podvečer. V první disciplíně, požárním útoku se nám daří, kazíme však jeden z vázaných uzlů a umísťujeme se zhruba do padesátého místa celkového pořadí. Následuje štafeta, která nám vychází dobře a získaný čas nás řadí mezi prvních deset družstev z 265 hodnocených.

  1.   7. 1998

 Po snídani odcházíme sledovat průběh dalších soutěží. Prohlížíme si město, navštěvujeme muzeum, drážní polygon a účastníme se společné vycházky do okolí města. V táboře probíhají různé hry. Navečer nastupují všechna družstva k slavnostnímu nástupu na hřišti.

  1.   7. 1998

 Celý dopolední program je věnován zábavným hrám. Odpolední program je návštěvní, večer je slavnostní nástup všech družstev a vyhlášení výsledků. Večer je poté vyplněn diskotékou. Navazujeme spolupráci s kolegy z Rakouska a Německa. Ze zahraničních účastníků se umísťujeme na 2. místě za družstvem Německa, před družstvy Holandska, Itálie a Maďarska.

  1.   7. 1998

 Po snídani balíme stany, loučíme se a odjíždíme domů. Cestou se zastavujeme v Telči. Celý zájezd byl úspěšný a pro stávající kolektiv mladých hasičů i poslední. Končíme své působení u mladých hasičů a přecházíme do družstva dorostu. Nově sestavenému družstvu přejeme hodně úspěchů.