1975

Preventivní prohlídky probíhají i v tomto roce a jsou rozšířeny o přednášky z oblasti požární prevence ve školách a provozovnách. Odznak Vzorný požárník II. stupně získávají 3 členové. Sbor pořádá ples a taneční zábavu a je pověřen pořádáním okrskového plesu v Bystrém. Mladí požárníci vystupují s kulturním programem při oslavě MDŽ v obci a na okresní konferenci SPO v Dlouhé Vsi. Jsou provedena dvě námětová cvičení okrsku v Bačetíně a Bystrém a SPD meziokrsková je uskutečněna v Ohnišově. Okresní soutěže PLAMENu se účastníme v Častolovicích a krajské soutěže v Kostelci n. O. .

Požární dozor je prováděn na autokrosu v Dobřanech, sbor zajíždí do Mezilesí na oslavy otevření nové požární zbrojnice a do Nového Města n. M. na požární den. V akci Z je odpracováno 510 hodin.

Zemřel František Hrnčíř – člen sboru 44 let.