Mladší

Činnost družstva mladších je pro náš sbor novinkou. Do roku 2000, kdy tato činnost započala, se do soutěží mladých hasičů zapojovalo pouze družstvo starších. Družstvo mladších se díky trpělivé práci vedoucích postupně stává kvalitní základnou pro družstvo starších.

Pod vedením Marie Martinkové a Dany Francové působí v družstvu mladších 20 dětí.