1894

Ples sboru hasičského byl uskutečněn v lednu v hostinci u Šintáků a při něm „sme se bavili až do rána“ . Sedmnáct členů sboru vyjelo v lednu k požáru do Janova, kde vyhořely chalupy Novotného, Zákravského a Švorcova. V červnu chalupa Vébrova v Tisu. Spolkový výbor byl volen na schůzi v květnu a za předsedu byl zvolen Josef Dyntar, č. 7, velitelem Dyntar Antonín, č. 65. Šestý župní sjezd byl uspořádán v Křovicích s návštěvou všech okolních sborů a 16 mužů z Bystrého.