1976

Hlavním motivem práce organizace je úkol dobrou činností členů oslavit 90. výročí trvání sboru.

Na jaře je pořádán ples a taneční zábava, požární hlídka provádí službu na autokrosu v Dobřanech v počtu 9 členů, okrskové námětové cvičení probíhá v Bystrém s dodávkou vody z koupaliště, sbor odpracovává 520 hod. v akci Z. Mládež dosahuje ve hře PLAMEN v tomto roce největšího úspěchu ve své dosavadní činnosti. V okresním kole v Dobrém získává 1. místo, vítězí i v krajském kole v Kostelci n. O. a postupuje na celostátní setkání vítězných kolektivů. V srpnu odjíždí k týdennímu pobytu do Vysokých Tater, kde toto setkání probíhá. Zpět se kolektiv vrací pln nadšení, s množstvím dárků a navázaných přátelství s jinými kolektivy mládeže zapojenými ve hře PLAMEN.

V účasti na SPD dosahují naše družstva taktéž dobrých výsledků. Okrsková soutěž probíhá v naší obci, okresní v Opočně, krajská v Hradci Králové za účasti družstva žen. Starší muži již podruhé nastupují do národního kola, které se koná tentokráte v Plzni. V družstvu jsou přítomni: Adolf Dyntar ( 79 ) , Adolf Kárník ( 59 ) , Václav Netík ( 70 ) . Antonín Práza ( 66 ) , Josef Čtvrtečka ( 73 ) , Jaroslav Remeš ( 71 ) , František Kordík ( 62 ), Adolf Hartman ( 67 ), Alois Šinták ( 73 ). Družstvo předvedlo na stadionu, kde soutěže probíhaly požární útok za velikého potlesku přítomných diváků. Záznam z vystoupení vysílala téhož večera čs. televize. Družstvo obdrželo děkovný dopis ÚV SPO za účast v soutěži.

K 90. výročí trvání byla připravena v požární zbrojnici výstava historických dokumentů organizace a cen získaných v SPD, v okolí zbrojnice výstava požární techniky. Na náměstí, kde byl nástup hostujících sborů a členů organizací, proběhly projevy a přehlídka historické techniky a výzbroje sborů používané až do dnešních dob. Hlavní program odpoledne probíhal na koupališti, kde na zbudovaném přírodním parketu koncertoval dechový 40 členný orchestr z Náchoda, probíhalo ukázkové cvičení hašení požáru historickou technikou i požární zásah technikou moderní. Oslavy se za pěkného počasí vydařily a byly dobrou vzpomínkou na doby založení sboru.