Memoriál Josefa Dusílka 2024

Liga hasičské mládeže zavítala do Bystrého

Za slunečného počasí zavítala družstva mladých hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou poslední dubnovou sobotu do Bystrého na další ročník Memoriálu Josefa Dusílka. Po zimní přestávce soutěžilo 17 soutěžních družstev ve štafetě CTIF a požárním útoku CTIF.

Ve větné loterii zdejšího sportovního areálu si největší díl štěstí odneslo v kategorii mladších družstvo z Javornice před družstvy z Rokytnice v O.h. a Černíkovic.

Mezi staršími prokázalo nejvíce zkušenosti družstvo z Černíkovic, následované družstvy z Houdkovic a Olešnice v O.h. .

Na domácí družstvo starších zbylo v tomto klání 5. místo.

Soutěž byla pořádána v rámci projektu „Sportujme a soutěžme s hasiči“, na kterou finančně přispěl Královéhradecký kraj.

Družstva mladých hasičů se nyní vydají do Houdkovic a 11. května na další ročník Rokytnické 60 do Rokytnice v O.h. .

M.Dusílek

SDH Bystré