Náš prázdninový kemp skončil

O trochu později než v jiných dnech jsme se dnes probudili do posledního dne našeho společného kempu.

Aktivity plánované na dnešek měly charakter pracovních činností, kterým jsme se zatím mnoho nevěnovali. Vyrazili jsme proto na místní hřiště, abychom jej sběrem větví a klacků napadaných při posledních bouřkách připravili na sečení. Měli jsme také příležitost pozorovat lesní dělníky při nakládání dřeva.

Další směna nás čekala po návratu do bývalé školy. Zatímco se mladší věnovali posledním hodinám matematiky a českého jazyka, připravovali starší poslední společný oběd a zahájili úklid prostor, kde trávili poslední dny.

A že bylo co uklízet!

Po obědě už nezbývalo nic jiného než se naposledy společně sejít, popovídat si a pak vyrazit domů na prázdniny. Po společném hodnocení jsme si rozdali námi vytvořené práce a tím pět báječných dnů v Bystrém organizovaných ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže za podpory MŠMT ČR skončilo.

Nyní nás již čekají prázdniny a v jejich závěru snad dvě společné soutěže.

Děkujeme tímto všem lektorům, vedoucím a SŠ Podorlickému vzdělávacímu centru v Dobrušce za zapůjčení 3D tiskárny.

 

Náš letní kemp – den čtvrtý

Čtvrtý den našeho kempu na nás čekaly outdoorové i indoorové aktivity.

Trochu zamračené ráno a zbytek dopoledne jsme strávili s outodovou aktivitou v lanovém centru v Deštném.

Již za slunečného počasí jsme se vydali do Rychnova nad Kněžnou, kde nás nejprve čekal bazén a poté rychnovský rodák, spisovatel Karel Poláček.

Po večeři jsem nezapomněli ani na opakování včerejšího historického výletu a povídání o kronikách a jejich vedení. Společně jsme si vzali inspiraci z mládežnických kronik, které jsou uchovány v našem sboru.

A co je to vlastně teambuilding?

Teambuilding je všeobecný výraz pro různé druhy aktivit, které se využívají k zlepšení společenských vztahů a vymezují role v rámci týmu při plnění společných úkolů. Liší se od termínu výcvik, který je určen k tomu, aby zlepšoval zdatnost spíše než mezilidské vztahy.

Mnoho teambuildingových akcí je zaměřeno na odhalení a určení mezilidských problémů v rámci určité skupiny. V nastaveném čase jsou určité aktivity zamýšleny k zlepšení výkonu v týmovém prostředí. Teambuilding je jedním ze základů rozvoje organizací, který může být aplikován např. na sportovní týmy, školní třídy, vojenské útvary nebo letecké posádky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Teambuilding

Třetí den našeho společného kempu

Třetího dne ráno jsme se po snídani vydali do světa fyziky a mikropočítačů.

Vyzkoušeli jsme si naprogramovat mikropočítač micro:bit a naučili ho reagovat na tlesknutí rozsvícením displeje a hrát různé tóny a melodie.

Pak jsme se seznámili s 3D tiskem. Vytvořili jsme si 3D nápis, který jsme večer na tiskárně vytiskli.

Odpoledne jsme vyrazili na výlet do Orlických hor. Čekaly na nás Orlické Záhoří, Neratov, Bartošovice v Orlických horách a Rokytnice v Orlických horách. Mezi těmito obcemi jsme se pohybovali pomocí GPS šipkované.

Orlické Záhoří – nabíjecí stanice pro elektrokola, kostel Sv. Jana Křtitele, přechod do Polska přes Divokou Orlici.

Neratov – kostel p. Marie se skleněnou střechou a pivovar ve kterém nevaří 17 stupňové pivo.

Bartošovice v Orlických horách – hasičská nádrž, která na první pohled vypadá jako koupaliště.

Rokytnice v Orlických horách – pevnost, která se jmenuje Hanička a ne Annička ani Janička.

A jak naše šipkovaná dopadla?

Žlutá je dobrá, už je to tak! –  200 bodů

Terka a Elí –  200 bodů

Šmoulové –  400 bodů

Chcete si šipkovanou také zkusit?

https://actionbound.com/bound/neratovmh


 

 

 

Náš letní kemp den druhý

V sobotu jsme se probudili do slunného rána. Po chutné snídani jsme se odebrali k naší hasičské zbrojnici, odkud jsme vynesli překážky na nácvik požárního útoku CTIF. Společně jsme pak tuto disciplínu nacvičovali až do oběda.

Po obědě jsme si vytvořili nové skupinky a zahájili pátrání po požárních hydrantech v naší obci. Když jsme našli všechny hydranty a zakreslili je do mapy, počítali jsme vzdálenosti mezi nimi. Každou vzdálenost jsme také přepočítali na počet zásahových požárních hadic. Po párcích v rohlíku jsme zkoumali naše vysportovaná a vytrénovaná tělíčka.

Večer pro nás naši vedoucí připravili “zdravotní” procházku po obci. Původně plánovaná trasa se díky naší nepozornosti trochu protáhla a proto jsme se vrátili asi o hodinu později než bylo v plánu.

PS: Citát dne

“Jen mu to nandej starosto”

Člen družstva mladších, jehož jméno se nesmí vyslovit.

 

 

kdkfkdhkdhgkh

Náš první den na kempu

Je pátek 9. července 2021 a začíná první den našeho prázdninového kempu, který organizuje Ministerstvo školství ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.

Ráno za deštivého počasí jsme krátce po 8. hodině přijeli k bývalé škole u nás v Bystrém. Celý náš kemp jsme zahájili společnou svačinkou.

Pak nás už čekala matematika, fyzika, chemie a na ty mladší pestrobarevné papíry, lepidlo a nůžky. Zopakovali jsem si výpočet objemu kvádru, válce a krychle. Vyrazili jsme do zbrojnice, kde jsme si změřili velikost naší kádě na požární útok, průměry savic a hadic na požární útok.Z toho, co jsme naměřili, jsme spočítali množství vody, které se do hadic a savic vejde.

Po vyčerpávající práci byl výborný oběd, po kterém jsme se už chystali na cestu do Deštného v O.h. . Když jsme dorazili na místo, šli jsme na výlet po Deštném. Cestou jsme si všímali zvláštností obce v chráněné krajinné oblasti. Naše obec totiž v chráněnné krajinné oblasti není.

Síly jsme doplnili chutnou svačinkou, tak jako je u nás již zvykem.

Po návratu do naší školy na nás už čekaly palačinky s džemem a nutelou. Jenom polévka nás moc nezaujala.

Na večer nám zbyla už jenom zábava.

Zítra nás čekají hasičské disciplíny a pátrání po požárních hydrantech v naší obci.

 

 

 

LETNÍ KEMP MLADÝCH HASIČŮ – INFORMACE

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím následující informace týkající se Letního kempu mladých hasičů, který je v tomto roce pořádán pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Termín: 9. – 13.7.2021

Místo: Bystré, budova bývalé školy

Program:

9.7.2021

– V 8 hodin, příjezd, ubytování, zahájení kempu

– Dopolední výukový blok

– Oběd

– Týmový program v Lanovém Centru v Deštném.

Do centra jedeme ve dvou skupinách. “Cyklisté” odjedou cyklubusem a zpět se budou vracet na kole. “Necyklisté” pojedou tam i zpět autobusem. Návrat z programu v cca. 18 hodin.

– Večeře

– Večerní výukový program

10.7.2021

– Snídaně

– Dopolední výukový blok zaměřený na problematiku požární ochrany

– Oběd

– Odpolední výukový blok (zeměpis, vlastivěda, orientace v terénu)

– Večeře

– Večerní výukový program

11.7.2021

– Sídaně

– Dopolední výukový blok (tvořivé dílny, 3D tisk, programování mikropočítačů)

– Oběd

– Týmový program v Neratově a okolí (GPS šipkovaná)

Děti si mohou vzít výjimečně svůj mobilní telefon s GPS (alespoň jeden do dvojice).

– Večeře

– Večerní výukový program

12.7.2021

– Snídaně

– Týmový program v Hradci Králové zaměřený na problematiku IZS (návštěva stanice HZS)

– Návštěva areálu Flošna v HK

– Návrat v cca. 18 hodin.

– Večeře

– Večerní výukový program

13.7.2021

– Snídaně

– Dopolední výukový blok (kuchařské dovednosti)

– Společný oběd

– Pěší výlet do okolí obce

– Zakončení kempu


Co mít sebou?

 – oblečení a obuv na dobu výletu

– spodní prádlo, ponožky

– hygienické potřeby, roušku nebo respirátor

– plavky, ručník

– kolo, přilbu, brýle (cyklisté)

– opalovací krém, repelent

– spacák, karimatku

– telefon, notebook, fotoaparát (pokud mají a chtějí si vzít sebou)

– psací a rýsovací potřeby

– společenské hry

PRAVIDELNĚ UŽÍVANÉ LÉKY

PŘIHLÁŠKU (ODEVZDAJÍ PŘI ZAHÁJENÍ KEMPU) Přihláška

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI Prohlášení

DOKLAD O PROVEDENÉM TESTOVÁNÍ DÍTĚTE.

Pro účely kempu postačuje antigenní test provedený 7.7.2021 a později nebo PCR test provedený 2.7.2021 a později.

Během pobytu nebude prováděno žádné testování účastníků.

Pro účastníky kempu je zajištěna plná penze (snídaně, oběd, večeře, svačiny, pitný režim).

Zdravotní služba je zajištěna na celou dobu pobytu.

Požadavky na provedení kontroly dítěte na výskyt klíštěte a jeho případné odstranění sdělte při zahájení kempu.

Změny ve výboru sboru

Novým starostou našeho sboru byl na valné hromadě, která se konala 26.6.2021 zvolen bratr Michal Dusílek, který bude působit nadále i jako vedoucí kolektivu mládeže.

Novou hospodářkou sboru byla zvolena sestra Hana Světlíková.

Nově zvoleným funkcionářům přejeme hodně úspěchů v jejich náročné práci.

 

 

Letní vzdělávací kemp v Bystrém

Plakát - vzdělávací kemp

Přihláška k účasti

Prohlášení o bezinfekčnosti

Přihlášky k účasti zašlete nejpozději do 7.7.2021 na adresu hasicibystre@hasicibystre.cz nebo předběžně nahlaste účast Vašeho dítěte na tel:

606 561 071.

PODMÍNKOU ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍM KEMPU JE DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV A POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ TESTU NA VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19.

POTVRZENÍ O TESTU MUSÍ BÝT VYSTAVENO 6.7.2021 A POZDĚJI.

OBNOVENÍ PRAVIDELNÝCH SCHŮZEK MLADÝCH HASIČŮ

Vážení rodiče, vláda ČR dnes rozhodla, že je od pondělí 10.5.2021 možné realizovat činnost sportovních kroužků za účasti 30 osob ve venkovním prostředí.
Po dlouhé době se tak můžeme vrátit zpět k pravidelné práci s našimi mladými hasiči.
Družstvo starších se tak od výše uvdedeného data bude scházet vždy v pondělí, středu a pátek od 17 do 18:30.
Schůzky budou probíhat za těchto podmínek:
– Vždy na začátku týdne musí dítě předložit čestné prohlášení rodiče, tykající se testování na přítomnost viru SARS.
– Dětem bude prováděna desinfekce rukou
– Děti budou při přestávkách v tréninku používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor). V průběhu tréninku děti ochranu úst nepoužívají.
Věříme, že se za výše uvedených podmínek budeme moci vrátit k pravidelné práci v rozsahu, na který jsem byli vždy zvyklí.
 
M.Dusílek
vedoucí kolektivu MH

Svolání VH sboru

VV SDH BYSTRÉ rozhodl vzhledem k aktuálně nastalé situaci svolat Valnou hromadu členů sboru.

Valná hromada se bude konat

v sobotu 26.6.2021 od 9:30 v areálu “U Koupaliště” v Bystrém

Program VH:

 Zpráva o činnosti SDH Bystré za rok 2020

Volba starosty/starostky SDH Bystré

Doplnění výboru SDH o 1 člena

Na valné hromadě budou vybírány doposud neuhrazené členské příspěvky na rok 2021

Marie Martinková

Náměstkyně starosty SDH