1906 – 1910

V létech, jež jsou jmenována, nedošlo k žádným výrazným událostem. Sbor každoročně pořádal ples a cvičení při různých příležitostech, zúčastňoval se církevních oslav a posledních rozloučení s bysterskými spoluobčany. Za tuto účast obdržel do pokladny drobné peněžité odměny. Dbal na dodržování ústrojové kázně a řádnou opravu a nošení uniforem. Přísně bylo též kontrolováno dodržování pořádku v hasičské výzbroji. Dbáno bylo i na to, aby se členové aktivně účastnili práce pro sbor, jinak byli dle stanov ze sboru vyloučeni.

Sbor se zúčastnil sjezdů v Mezilesí, Dobrušce a Novém Hrádku.

Požáry:

Rok 1906

Červenec: obytné stavení Černých na Rzech

Srpen: obytné stavení u Kalendů v Mezilesí

Rok 1907

Srpen: parní pila v Kvasinách, stavení Romana Marka v Tisu

Rok 1908

Prosinec: tkalcovna Josefa Hartmana v Kounově, stavení Josefa Bartoše na Skalce

Rok 1909

Srpen: chalupa Josefa Schejbala v Janově

Rok 1910

Červen: požár u J. Grimma ve Sněžném ( blesk ), stavení Eduarda Hoffmana, kováře v Kounově

Červenec: městské vězení v Novém Hrádku “ zvané šatlava, kteréhož není škoda! “