SDH Bystré v Orlických horách

Bystré 81, 518 01 Dobruška TEL:  + 420 494 665 106
hasicibystre@hasicibystre.cz
Zavolejte - Michal Dusílek
IČ: 67438661 Bankovní spojení: 164283414/0300

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1886.

Od svého založení až do současnosti náleží sbor k nejaktivnějším organizacím v obci.

Člen sboru Leoš Ševc vykonává funkci starosty obce Bystré. 


Rozhodnutí o registraci: VS/1-6176/91-R
Registrační číslo sboru: 524 055 (původně 3607 009)
Číslo zásahové jednotky: JPO V/2 524205
Počet členů JSDHO 11
Počet členů k 31.12.2021 104
 – z toho mužů (nad 18 let) 46
 – z toho žen (nad 18 let) 21
 – dětí, mládeže 37
Počet členů výboru 11
Výše členských příspěvků 200 Kč, 100 Kč (Mladí hasiči do 15 let)