1995

Preventivní prohlídky byly provedeny v 41 obytných a 5 objektech organizací.

Sbor vyjíždí k jednomu požáru lesa v Nedvězí.

Při okrskové soutěži v Bohdašíně obsadilo družstvo mužů nad 35 let 1. místo, družstvo mužů 3. místo, ženy 2. místo. Okresního kola ve Žďáru nad Orlicí se zúčastnila všechna výše jmenovaná družstva. Muži a muži nad 35 let obsadili 1. místo, ženy skončily třetí. V oblastním kole v Otradově skončili muži na 7. místě.

Utužujeme s polskými hasiči vzájemnými návštěvami, pořádáme ples a pouťovou zábavu.

Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola v Černíkovicích a obsadili 3. místo. Poté naše organizace pořádala 3. ročník regionální soutěž CTIF, které se zúčastnilo 8 družstev.

Zúčastnili jsme se námětového cvičení v Sedloňově.

Organizace čítá 62 členů ( 42 mužů, 20 žen ) .

V tomto roce bylo zprovozněno vozidlo Š 1203 a slouží k potřebám sboru.