Ročník 2007 – 2008

Jméno

Bydliště

Věk

Zdeněk SkácelSedloňov13

Jan Dyntar Janov 10
Václav Dyntar Janov 12
Petr Hejzlar Bystré 10
Jiří Jakubský Ohnišov 10
Daniel Jára Zákraví 12
Radka Kopejtková Deštné 12
Filip Kratochvíl Bačetín 12
Tomáš Marval Bačetín 13
Ondřej Matouš Zákraví 12
Mitchel Scheepers Bystré 12
Patrik Skácel Sedloňov 10
Martin Smola Bačetín 11
Dominik Střelka Sněžné 12
Michal Štainer Sněžné 12

Plán práce dětského kolektivu pro ročník 2007 – 2008

Září 2007                               Zahájení ročníku
                                               Příprava na závod požárnické všestrannosti
Říjen 2007                             Závod požárnické všestrannosti – Lukavice
                                               Úklid hasičské zbrojnice
                                               Úklid klubovny
                                               Sběr starého papíru
Listopad, prosinec 2007       Odborná příprava – beseda o historii požární ochrany
                                               Odborná příprava – příčiny vzniku požárů
                                               Schůzky v bazénu
Leden 2008                           Kulturní program na výroční valné hromadě
                                              Odborná příprava –    požární poplachy
                                                                                  výstroj hasiče
                                                                                  pořadová příprava
Únor 2008                             Odborná příprava –    beseda o první pomoci
                                                                                   ošetření zlomenin a popálenin
                                                                                  orientace pomocí mapy a buzoly
                                               Schůzky v tělocvičně
Březen 2008                          Kulturní program při setkání důchodců
                                               Účast v soutěži „Požární ochrana očima dětí“
                                               Zkoušky odbornosti
Duben, květen 2008             Příprava na okresní kolo hry Plamen
                                               Okresní kolo hry Plamen
Červen 2008                          Účast na poháru hasičské mládeže v Opočně
Červenec, srpen 2008           Účast na Hrách bez hranic na Slovensku

Připravujeme se na branný závod

Hned od druhého týdne školy jsme se opět začali scházet a připravovat se na braňák. Dvakrát týdně, vždy v pondělí a v pátek jsme trénovali střelbu, uzle, běh, šplh, značky, hasící přístroje, zdravovědu a mapu s azimutem. Doufáme, že naše snaha bude v Lukavici znát a že budeme úspěšní.

ZPV

Letošní braňák, na který jsme nastoupili se dvěma družstvy, se konal 13. října v Lukavici. Vyjížděli jsme z Bystrého za studeného rána. Zimy jsme si užili za celý den dost, sice svítilo sluníčko, ale teplota se moc nezvýšila. Přijelo hodně družstev, což znamenalo velké snažení. Nejvíce jsme pokazili střelbu a už víme co musíme více trénovat. Naše hlídky se umístili na 7. a 12. místě. Do jarních soutěží však jdeme s celkovým 6. místem.

Úklid hasičské zbrojnice

Týden po branném závodě jsme se vydali do naší zbrojnice, abychom uklidili nepořádek, který jsme po sobě nechali při našich trénincích. Za pomoci košťat, lopatek, rukou a hadrů jsme dali naši zbrojnici do pořádku.

Požární prevence

Sešli jsme se v klubovně a povídali si o hasících přístrojích. Jaké jsou druhy, na co se používají a jak se s nimi pracuje. Které jiné pomůcky můžeme použít a jaké máme doma. Jaká důležitá čísla máme použít v případě ohrožení (112, 150, 155, 158).

Historie požární ochrany

Už ve 3. století před naším letopočtem byla vyrobena první stříkačka. První opatření proti požáru vznikla 21 let před naším letopočtem. První hasičský sbor vznikl roku 1611. V 19. století byly první pokusy o hasičské sbory. První dobrovolný sbor vznikl ve Velvarech roku 1864. Hasiči v Bystrém vznikli 25.3.1886, ten samý rok byla první stříkačka. První stříkačky byly pumpovací a parní, postupně s motorem. Roku 1923 už byla stříkačka zmotorizovaná. Roku 1935 mělo Bystré vozidlo Smekal. V roce 1965 získalo tatrovku “kvíčalu” a v roce 1991 Avii, kterou jezdíme na závody.

Historie hasičské mládeže

Na konci listopadu jsem se sešli k besedě o historii hasičské mládeže. Po seznámení s některými daty z historie jsme se zaměřili na historii práce s mládeží v našem sboru. První družstvo mládeže v našem sboru vzniklo už v roce 1934. Památku tohoto družstva nám připomíná pumpovací stříkačka v naší zbrojnici. V roce 1973 se naši předchůdci zapojili do soutěží hry Plamen, kterých se zúčastňujeme i my. Celkem 16 x postoupila družstva mládeže z Bystrého do krajských kol. Dvakrát v těchto kolech zvítězilo a v roce 1990 získalo největší dětský úspěch – titul mistra Československa. Na tento úspěch navázali v loňském roce dorostenci ve Zlíně, kde rovněž vybojovali titul mistra.

Nacvičujeme kulturní program

Na schůzce jsme všichni dostali básničky, které jsme se měli naučit. Kromě recitace si jeden z nás připravil kytarovou skladbu. Ze začátku nám to moc nešlo, ale později už víc.

Jezdíme do bazénu

Aby nám neztuhly svaly, jezdíme do bazénu v Dobrušce plavat. Tady i s různými druhy skoků do vody plaveme i na výdrž a čas.

Výroční valná hromada

Dvanáctého ledna jsme se vydali do místní hospody, kde se konala valná hromada našeho sboru. Po slavnostním zahájení proběhlo přivítání hostů. Nervózní z počtu lidí jsme přečetli, co jsme se učili. Také nás doprovázela kytara. Nakonec se nám to povedlo. Po přednášce jsme se šli najíst dobrým obědem a zatímco jsme jedli ukazovaly se zprávy o našich úspěších.

Výzbroj a výstroj hasiče

Na jedné ze zimních schůzek jsme se učili o výzbroji a výstroji hasičů. K výzbroji patří proudnice, hadice a sekera. K výstroji patří speciální gumáky, helma a vysílačka. Také jsme se učili optické signály. Jsou to znamení, která se dávají rukou a svítilnou.

Trénujeme v tělocvičně

Poté co jsme přestali jezdit do bazénu, začali jsme cvičit v tělocvičně v Dobrušce. Začali jsme tam jezdit s dorostenci. Trénovali jsme tam dvojice a požární útok. Už do tělocvičny s námi začali jezdit dva noví kluci: Michal Krčmář a Štěpán Knap. Doufáme, že se jim mezi námi bude líbit a pomohou nám k dobrým výsledkům.

Začínáme trénovat

Venku se už otepluje a tak se vracíme k trénování v přírodě. Trénujeme tyto disciplíny: dvojice, štafetu 4 x 60 m, požární útok, útok CTIF a štafetu CTIF. Hodně toho umíme a proto se hlavně trénujeme ve zrychlování, ale i v zlepšování techniky.

Požární ochrana očima dětí

Na začátku dubna jsme malovali výkresy do soutěže “Požární ochrana očima dětí”. Každý si vybral nějaké téma, které dle svých schopností zpracoval. Do soutěže jsme nakonec zaslali kresby Filipa, Ondry, Martina, Vaška a Jirky.

Zkoušky odbornosti

Prvního května jsme se sešli v klubovně, abychom vykonali zkoušky odbornosti. Skládaly se z testu a ústní zkoušky. Preventisty se stali Jirka, Filip, Ondra, Dan, Mitchel, Tomáš a Martin, kronikářem je Vašek.

Čištění koupaliště

Letošní čištění koupaliště bylo svoláno na 3. května. Z našeho družstva nás přišlo 9, střídali jsme se ve stříkání a čištění stěn. Kromě koupaliště samotného jsme čistili i dlažbu kolem něj. Když jsme byli hotoví, uklidili jsme nářadí a šli jsme se naobědvat. A tím čištění koupaliště skončilo.

Soutěž v Nízké Srbské

První soutěž letošní sezóny se konala 4. května v Nízké Srbské. Soutěžili jsme ve třech disciplínách: dvojicích, štafetě 4 x 60 m a požárním útoku. Podařila se nám štafeta i dvojice, ale kvůli pokaženému útoku jsme byli 3.

Dvoudenní tréninkové soustředění

Při soustředěni jsme cvičili uzle a požární útok.

Soutěž v Bohdašíně

Další soutěží, které jsme se zúčastnili, byla soutěž v Bohdašíně. Konala se 17. května, soutěžili jsme ve štafetě, dvojicích, džberovkách a útoku. Výborně se nám povedla štafeta, ale chybovali jsme v útoku a ve dvojicích. Obsadili jsme celkové 4. místo.

Bambiriáda

Bambiriáda v Rychnově nad Kněžnou, to byla další akce, které jsme se zúčastnili. Proběhla 23. května. Zúčastnilo se jí 8 členů našeho družstva. Dětem, které se o hasiče zajímaly, jsme ukazovali dvojice, uzle, zdravovědu a požární techniku. Zájemců jsme měli celkem dost.

Soutěž v Bílém Újezdě

Dvacátého čtvrtého května jsme odjeli soutěžit do Bílého Újezda, kde jsme soutěžili v požárním útoku. Zde jsme vybojovali rekord družstva s časem 27,64 a také celkové 1. místo. Potěšilo nás, že se nám závod tak podařil a uvidíme jak se nám povede v dalším – “třídence” v Přepychách.

Okresní kolo hry Plamen

V pátek 30. května jsme vyrazili na tradiční třídenní soutěž – okresní kolo hry Plamen, které se letos konalo v Přepychách. Brzy poté, co jsme přijeli, začali jsme stavět stan a přístřešek. Druhý den, v sobotu, jsme začali soutěžit. Nejdřív proběhla štafeta 4 x 60 m, ve které jsme se umístili jako 4. .Následoval požární útok, který jsme zvládli ze všech nejlépe. Navíc jsme dosáhli času, který je naším novým rekordem. Také výborně se nám povedl útok CTIF. K večeru jsme ještě soutěžili ve štafetě CTIF, ale jen jeden pokus. Výsledkem tohoto soutěžního dne bylo naše druhé místo. Druhý pokus poslední sobotní soutěže se konal v neděli dopoledne. Poté se konala ještě jedna soutěž – dvojice (měli jsme druhý nejlepší čas). Průběžné pořadí, které jsme získali v sobotu se už nezměnilo. Toto umístění znamená, že postupujeme do krajské soutěže.

Krajské kolo hry Plamen, Kamenec

Na krajské kolo se naše družstvo dostalo letos poprvé. Neboť jsme se sem probojovali prvně, neočekávali se od nás skvělé výkony, což potvrzuje 7. místo. Jeden z našich nejlepších běžců, který se zranil na okresním kole, musel být nahrazen. Jeho náhradník byl také dobrý běžec a tak jsme moc neztratili. Doufáme, že se zlepšíme.

Hry bez hranic, Slovensko

Většina z nás se zúčastnila dalších Her bez hranic, na kterých jsme vybojovali 3. místo v útoku CTIF.