Podpora Nadace ČEZ – Kdo rychle dává, dvakrát dává

Již několik týdnů bojujeme s malým červeným nepřítelem, kvůli kterému se halíme do roušek a kvůli kterému nemůžeme dělat věci pro nás tak samozřejmé. Žijeme ve světě, kde jsou zavřené školy, nefunguje kultura, mnozí z nás šijí roušky a místo parfému voníme dezinfekcí. Více či méně se pomalu smiřujeme se situací, ve které musíme žít, ale i přesto netrpělivě vyhlížíme světlo na konci tunelu, které nás zase vrátí do normální reality. Ze sdělovacích prostředků však ale neslyšíme nic jiného, než převážně negativní zprávy. Proto je pro nás požehnáním, když se tam objeví ta pozitivní, která nás nabije energií a přiblíží o krok blíž normálnosti.  

A tak je potěšitelné, že i v této pro nás tak složité situaci platí pořekadlo „Kdo rychle dává, ten dvakrát dává!“ Tím dárcem je  Nadace ČEZ, která v minulých dnech  otevřela grantový program „Krizová pomoc 2020“. Ten zájemcům umožnil velmi rychle získat finanční prostředky na pořízení 3D tiskáren, šicích strojů, dezinfekčních prostředků a dalšího materiálu pomáhajícího v boji s nákazou.  

Jednou z organizací, která se do programu zapojila, byl i Sbor dobrovolných hasičů z Bystrého v Orlických horách. V sobotu v podvečer jeho členové podali žádost a v neděli se již mohli těšit z částky 26 tisíc korun. Za tyto finanční prostředky sbor pořídil ozonovou dezinfekci, akumulátorové postřikovače i s dezinfekční náplní. Dobrovolní hasiči tak mohou provádět pravidelnou dezinfekci všech veřejných prostor v obci a tím přispívat k rychlejší likvidaci případné možné nákazy.  

Jsme velmi rádi, že v době, kdy je naše běžná činnosti velmi omezena, můžeme být aktivně zapojeni alespoň takto. Věřím, že i naší zásluhou se podaří boj s infekcí koronaviru vyhrát a že se náš sbor brzy vrátí zpět k tomu, co nám jde nejlépe. Ke každodenní práci s mladými hasiči, organizování akcí a pomoci vobci“,  doplnil Michal Dusílek, člen vedení dobrovolných hasičů v Bystrém v Orlických horách. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/dobrovolni-hasici-z-bystreho-v-orlickych-horach-pomahaji-40320473

Představení kandidáta

Jmenuji se Michal Dusílek a jsem od roku 1989 členem SDH Bystré v Orlických horách. Během této doby jsem se ve svém mateřském sboru věnoval především práci s mládeží a péči o dostatečné finanční zajištění jeho činnosti. I díky mé práci dosáhly naše mládežnické kolektivy celé řady úspěchů, za které byl sbor mimo jiné dvakrát oceněn v anketě Dobrovolní hasiči roku. V rámci okresního sdružení jsem v uplynulém období působil jako člen výkonného výboru a odborné rady mládeže, kde jsem se věnoval nově vzniklé Lize hasičské mládeže a mimo jiné i vzdělávání vedoucích mládežnických kolektivů. A jak má vypadat náš hasičský okres? Sbory nejsou nevolníky a OSH nesmí být drábem, který na ně dohlíží. Naopak! OSH musí být pro každý sbor bez ohledu na jeho velikost a náplň činnosti servisním místem, které sboru pomůže uskutečňovat jeho činnost co nejlépe. Žádná činnost ve sborech nesmí být pro OSH méněcenná. V dnešní informační společnosti se má OSH zasazovat o maximální využívání moderních komunikačních technologií a bojovat proti přebujelé administrativě, která zejména v poslední době zasáhla každý, i ten nejmenší sbor. Okresní sdružení se také nemá bát ohradit se proti rozhodnutím, které jsou v rozporu se zájmy sborů. Ani stokrát schválená hloupost se nikdy nezmění na správné rozhodnutí a poplácávání se po zádech za to, jak nám to pěkně jde, okresnímu sdružení ani sborům k ničemu nepomůže.

Michal Dusílek, michal.dusilek@post.cz

 

Žádost o finanční prostředky z rozpočtu KHK

Sbor podal žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu KHK – Regionální rozvoj “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

V případě úspěšné žádosti hodlá sbor grant využít na zakoupení cen v pořádaném Poháru starosty SDH MH a podporu celoroční činnosti kolektivu mládeže.

Pohár starosty SDH Bystré MH 2019

Za účasti družstev MH ze Slovenska proběhl 27. dubna 2019 v Bystrém další ročník Poháru starosty SDH Bystré MH v disciplínách CTIF. Hosté ze Slovenska si rovněž odvezli pohár za celkové vítězství.

Domácí družstvo mladších v soutěži zvítězilo a družstvo starších přidalo do sbírky výsledků 7. místo.