Naši mladí hasiči budou připraveni

V polovině měsíce listopadu se naše mladých hasičů vydala na odložené podzimní soustředění do areálu Horalka ve Sněžném.

Na programu společného víkendu byla příprava na složení zkoušek odbornosti, které jsou součástí celoroční činnosti kolektivů mládeže. Mladší i starší družstvo se zaměřilo na otázku požární prevence, problematiky požárních zásahů a nevynechalo ani aktuální problematiku epidemie onemocnění Covid. Po teoretické přípravě v podobě mapování únikových tras a zdrojů požární vody v okolí areálu, proběhla i cvičná evakuace všech osob. Ta se úplně neobešla bez drobných chyb, ale alespoň máme na čem dále pracovat. Nejenom vzděláváním je však mladý hasič živ. Součástí programu proto byly i sportovní a společenské hry a nezapomnělo se ani na tradiční „povyšování“ mladších mezi starší závodníky.

Celý program se podařilo realizovat i díky finanční podpoře ze strany Královéhradeckého kraje. Z projektu, který Královéhradecký kraj podpořil, bude rovněž pořízeno vybavení pro realizaci online schůzek v případě, že ty běžné nebude možné konat.