Květinový den 2021

Ve středu 29. září 2021 proběhl další ročník Českého dne proti rakovině, do kterého se opět zapojili členové kolektivu mladých hasičů našeho sboru.

Prodejem květin přispěli na konto Ligy proti rakovině částkou 6 581 Kč.

Děkujeme tímto všem, kteří si zakoupili květinu a pomohli tak k úspěchu celé akce.