1961 – 1970

Toto období lze již nazvat moderní historií sboru. Výbor sboru, převážně složen ze starších členů, se doplňuje o mladé členy, přinášející nový pohled na činnost a práci sboru. Mladí členové začínají usilovat o zavedení nové, modernější techniky i zlepšení přípravy a účast požárních družstev v soutěžích. Vše toto zanáší někdy i nevoli mezi starší a mladé, vývojem let však lze konstatovat, že sbor vykročil správnou cestou.

1961 – Preventivní prohlídky probíhají ve čtyřech skupinách a pokračují potom obdobně v celém desetiletém období. Zemřel dlouholetý předseda sboru Josef Sedláček, který funkci předsedy vykonával rovných 50 let.

1962 – Na opravě požární zbrojnice bylo odpracováno 360 hodin. Družstvo mužů se účastní okrskové SPD v Tisu s umístěním na 2. místě, v Okresní soutěži v Rychnově nad Kněžnou se umísťuje také na 2. místě.

1963 – Probíhá oprava rybníka u Netíkových. Družstvo mužů se účastní okrskové SPD v Mastech a obsazuje 2. místo, v okresní SPD ve Slatině taktéž 2. místo.

1964 – Zástupci sboru se účastní jednání vyšších složek PO o vzájemné spolupráci s polskými požárníky v případě vzniku větších požárů v pohraničních oblastech. V uspořádané soutěži motohlídek naše hlídky obsazuje 3. místo.

1965 – Sbor kupuje nákladní automobil Tatra 805, na kterém jsou provedeny úpravy na požární vozidlo.

Svou činnost zahajuje žactvo, chlapci ve věku 13 – 15 let, kteří se poprvé účastní okresní soutěže v Záhornici. Činnosti mládeže a výsledkům je věnována samostatná kapitola.

1966 – Sbor se účastní 7 cvičení a cvičení okrskového v Deštném v O. h. .

1967 – Okrskové cvičení proběhlo v Bystrém na Dolech a v Sudíně. Sbor uspořádal 9 cvičení. Obvodní SPD byla uspořádána v Bílém Újezdě .Možno konstatovat, že nastupují léta největších úspěchů v soutěžích požárních družstev jak v umístění, tak v zastoupení počtu soutěžících družstev.

1968 – Sbor provedl 10 cvičení a jedno námětové. Zúčastnil se SPD v Deštném v O. h. , Opočně a Dvoře Králové, soutěže žactva v Rychnově nad Kněžnou. Vznikem federace zanikl Československý svaz požární ochrany a byl ustaven Český svaz požární ochrany a Slovenský svaz požární ochrany.

1969 – Technický stav výzbroje byl posílen o novou požární stříkačku PPS 12 zakoupenou ONV za 28 000 korun a novou, výkonnou sirénou umístěnou na střechu kostela. Uspořádáno bylo 7 cvičení, okrskové v Nedvězí a Bystrém. Družstva se účastnila SPD ve Valu a Malé Čermné, žáci v Kvasinách. V jednotlivcích postoupila Gerlinda Povolná do krajského kola, kde obsadila 3. místo.

1970 – Okrskové cvičení proběhlo v Sedloňově a v Nedvězím. Sbor prováděl čištění studen v obci. Tři družstva se zúčastnila obvodní SPD v Čánce. Žáci soutěžili v Bartošovicích. Při okrskové poradě konané v září v Sedloňově byl zvolen okrskovým velitelem Josef Netík, člen OV ČSPO. Stávající okrskový velitel Luboš Duzbaba nastoupil do funkce předsedy OV ČSPO v Rychnově nad Kněžnou.

Za první místo v meziokrskové soutěži obdržela organizace od OIPO 2 díly hadic B.

Požáry:

Rok 1966

Požár v Sendraži a v Tisu

Rok 1967

Les v Bystrém na Dolech ( u Mádrů )

Požár ve Valu

Rok 1968

Požár v Drutce Bystré

Požár v Janově u Roubalů ( blesk )

Rok 1969

Požár v Dobřanech

Rok 1970

Požár u Prouzů v Bačetíně

Požár skladové haly ČSSS v Bystrém