Lukavický braňáček

Družstvo mladších obsadilo 5. místo v zahajovacím závodě Ligy hasičské mládeže v Lukavici.

Družstvo starších obsadilo 4. místo v zahajovacím závodě Ligy hasičské mládeže v Lukavici.