Zahajovací ZPV v Křovicích

Za pravého podzimního počasí proběhl 5. října 2019 zahajovací ZPV v Křovicích.

Družstvo mladších A obsadilo 4. místo, družstvo mladších B 10. místo.

Družstvo starších obsadilo na úvod ročníku 4. místo.