Žádost o finanční prostředky z rozpočtu KHK

Sbor podal žádost o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu KHK – Regionální rozvoj “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

V případě úspěšné žádosti hodlá sbor grant využít na zakoupení cen v pořádaném Poháru starosty SDH MH a podporu celoroční činnosti kolektivu mládeže.