JEDNÁNÍ VV SDH V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ

Organizace jednání orgánů SDH a činnost SDH se řídí platnými epidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR (systém PES) a Vlády ČR.

V systému PES se jednání výboru týkají části “Ochrana nosu a úst” a “Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech”.

Výkonný výbor SDH se dle systému PES muže fyzicky scházet ve 3. úrovni systému.

V současné době není možná fyzická účast členů výboru na jednání.

Jednání VV sboru tak v nejbližším období budou probíhat online.

O termínech a programu jednání budou členové sboru informováni na stránkách SDH www.hasicibystre.cz.

Členové sboru budou moci ke každému jednání předkládat své dotazy, připomínky, návrhy a online jednání se zúčastnit.

Výňatky z usnesení VV SDH budou rovněž zveřejňovány na stránkách SDH.