Zemřel starosta KSH Královéhradeckého kraje bratr Jiří Orsák

S hlubokou lítostí vám sdělujeme, že nás na vždy opustil náš milý a vážený přítel a kamarád, hasič tělem i duší pan Jiří Orsák.
Může jít o obrázek 1 person a outdoors
Stalo se tak dnes (9.2.2021) v ranních hodinách. Vzhledem k jeho aktivnímu a optimistickému přístupu k životu i působení v našem spolku to pro nás je neočekávaná a velmi smutná zpráva. Budeme jej všichni velice postrádat.
S úctou a poděkováním vzdáváme čest jeho památce.
SDH Malé Svatoňovice