Finanční podpora Královéhradeckého kraje

2024 – Sportujme a soutěžme s hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém získal finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji” ve výši 42 000 Kč.

Finanční prostředky budou využity na :

a) podpora činnosti družstev mladých hasičů (letní soustředění, podzimní soustředění ve Sněžném)

b) podpora všeobecné sportovní činnosti SDH (pořádání Memoriálu Josefa Dusílka Mladých hasičů, podpora soutěžního družstva mužů v soutěžích požárního sportu.

*

2023 – Nejen požárním sportem žije náš sbor

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém získal finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji” ve výši 44 400 Kč.

Finanční prostředky byly určeny na realizaci tří aktivit:

a) podpora činnosti družstev mladých hasičů (letní soustředění)

b) podpora všeobecné sportovní činnosti SDH (pořádání soutěže mladých hasičů, podpora soutěžního družstva mužů

c) pořízení a opravy požární techniky.

Z poskytnutých finančních prostředků bylo hrazeno ubytování mladých hasičů při letním a podzimním soustředění. Dále byly pořízeny poháry, medaile a věcné ceny pro účastníky pořádaného memoriálu J.Dusílka.

Družstvu mužů bylo z finančních prostředků hrazeno startovné v soutěžích požárního sportu, zejména Podorlické ligy v požárním útoku.

Pro účely malých hasebních a technických zásahů bylo pořízeno 6 ks sacích požárních hadic, 2 hadice D společně s proudnicemi a rozdělovačem, ponorné kalové čerpadlo s vývodem C52 a napájením ze sítě 230V.


2022 – Mladí hasiči je to, co máme společné

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

Cílem projektu je podpora účasti členů kolektivu mladých hasičů na společných soustředěních a organizace přípomínky 50 let soustavné práce s hasičskou mládeží v Bystrém.

Královéhradecký kraj podpořil tento projekt částkou 50 000 Kč.

Z prostředků projektu budou částečně hrazeny náklady na letní a podzimní soustředění mladých hasičů. Z prostředků projektu bude dále hrazeno vydání výročního almanachu, pamětních medailí a plaket pro zasloužilé vedoucí mládeže.


2021 – Mladí hasiči jsou připravení hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

Cílem projektu je podpora vzdělávání mladých hasičů prostřednictvím distanční odborné přípravy jejich členů a účastí členů kolektivu na společných soustředěních.

Královéhradecký kraj podpořil tento projekt částkou 26 000 Kč.

Z prostředků projektu jsme přispěli členům kolektivu a vedoucím na ubytování při podzimním soustředění mladých hasičů na chatě Horalka ve Sněžném.

Díky finanční podpoře z programu si náš sbor mohl pořídit nové projekční plátno, stativ s držákem na tablet a nový tablet Lenovo Yoga včetně mobilního internetu s objemem dat 4GB měsíčně.
Nové vybavení využijeme zejména při odborné přípravě kolektivu mladých hasičů, členů JSDHO, soutěžích a zejména v případě, že bychom se znovu nemohli společně scházet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020 – Podpora rozvoje členů kolektivu mladých hasičů v Bystrém

Sbor dobrovolných hasičů podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

Cílem projektu je podpora volnočasových aktivity mladých hasičů a podpora soutěžní činnosti mladých hasičů.

Projekt byl finančně podpořen částkou 55 000 Kč.

Z prostředků podpory byly zakoupeny várnice pro zajištění stravy při soutěžích mladých hasičů, uhrazeny vstupy do bazénu v Rychnově nad Kněžnou a  sbor také přispěl na úhradu ubytování a stravování účastníků podzimního soustředění ve Sněžném.

Součástí projektu byla soutěž mladých hasičů v Bystrém a zájezdy na letiště V.Havla v Praze a Lezeckého centra v Meziměstí. Tyto akce musely být z důvodů epidemické situace v ČR odloženy na rok 2021, ve kterém snad bude možné tyto akce uskutečnit. Sbor proto požádal o změnu realizace projektu do 30.6.2021. Akce se však nemohly uskutečnit ani v náhradním termínu a sbor proto vrátil část poskytnuté dotace zpět poskytovateli, tj. Královéhradeckému kraji.


2017 – Podpora rozvoje fyzické zdatnosti členů kolektivu mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží”.

Projekt byl podpořen částkou 10 000 Kč.

Z poskytnutých finančních prostředků byly pořízeny věcné ceny do Poháru starosty SDH Bystrém MH v diciplínách CTIF, vstupy do plaveckých bazénů a rezervace bazénu v Dobrušce pro realizaci kurzu záchrany tonoucího pro mladé hasiče.

Za realizaci toho kurzu byl sbor oceněn 2. místem v anketě “Dobrovolní hasiči roku 2018” v kategorii sborů doborovolných hasičů.