Finanční podpora Královéhradeckého kraje

2021 – Mladí hasiči jsou připravení hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

Cílem projektu je podpora vzdělávání mladých hasičů prostřednictvím distanční odborné přípravy jejich členů a účastí členů kolektivu na společných soustředěních.

Královéhradecký kraj podpořil tento projekt částkou 26 000 Kč.

Z výše uvedené částky bude zakoupen tablet s připojením na internet a operačním systémem Android, stativ pro tento tablet, promítací plátno. Účastníkům soustředění v areálu Horalka ve Sněžném bude rovněž z výše uvedené částky uhrazena část nákladů na ubytování a stravování.


2020 – Podpora rozvoje členů kolektivu mladých hasičů v Bystrém

Sbor dobrovolných hasičů podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

Cílem projektu je podpora volnočasových aktivity mladých hasičů a podpora soutěžní činnosti mladých hasičů.

Projekt byl finančně podpořen částkou 55 000 Kč.

Z prostředků podpory byly zakoupeny várnice pro zajištění stravy při soutěžích mladých hasičů, uhrazeny vstupy do bazénu v Rychnově nad Kněžnou a  sbor také přispěl na úhradu ubytování a stravování účastníků podzimního soustředění ve Sněžném.

Součástí projektu byla soutěž mladých hasičů v Bystrém a zájezdy na letiště V.Havla v Praze a Lezeckého centra v Meziměstí. Tyto akce musely být z důvodů epidemické situace v ČR odloženy na rok 2021, ve kterém snad bude možné tyto akce uskutečnit. Sbor proto požádal o změnu realizace projektu do 30.6.2021. Akce se však nemohly uskutečnit ani v náhradním termínu a sbor proto vrátil část poskytnuté dotace zpět poskytovateli, tj. Královéhradeckému kraji.


2017 – Podpora rozvoje fyzické zdatnosti členů kolektivu mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží”.

Projekt byl podpořen částkou 10 000 Kč.

Z poskytnutých finančních prostředků byly pořízeny věcné ceny do Poháru starosty SDH Bystrém MH v diciplínách CTIF, vstupy do plaveckých bazénů a rezervace bazénu v Dobrušce pro realizaci kurzu záchrany tonoucího pro mladé hasiče.

Za realizaci toho kurzu byl sbor oceněn 2. místem v anketě “Dobrovolní hasiči roku 2018” v kategorii sborů doborovolných hasičů.