Fianční podpora Královéhradeckého kraje

2021 – Mladí hasiči jsou připravení hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

Cílem projektu je podpora vzdělávání mladých hasičů prostřednictvím distanční odborné přípravy jejich členů a účastí členů kolektivu na společných soustředěních.

Pokud bude projekt podpořen, hodlá sbor pořídit materiál umožňující realizaci odborné přípravy online formou a přispět účastníkům letního a zimního soustředění mladých hasičů.


2020 – Podpora rozvoje členů kolektivu mladých hasičů v Bystrém

Sbor dobrovolných hasičů podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji”.

Cílem projektu je podpora volnočasových aktivity mladých hasičů a podpora soutěžní činnosti mladých hasičů.

Projekt byl finančně podpořen částkou 55 000 Kč.

Z prostředků podpory byly zakoupeny várnice pro zajištění stravy při soutěžích mladých hasičů, uhrazeny vstupy do bazénu v Rychnově nad Kněžnou a  sbor také přispěl na úhradu ubytování a stravování účastníků podzimního soustředění ve Sněžném.

Součástí projektu byla soutěž mladých hasičů v Bystrém a zájezdy na letiště V.Havla v Praze a Lezeckého centra v Meziměstí. Tyto akce musely být z důvodů epidemické situace v ČR odloženy na rok 2021, ve kterém snad bude možné tyto akce uskutečnit. Sbor proto požádal o změnu realizace projektu do 30.6.2021.


2017 – Podpora rozvoje fyzické zdatnosti členů kolektivu mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém podal žádost o finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje “Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží”.

Projekt byl podpořen částkou 10 000 Kč.

Z poskytnutých finančních prostředků byly pořízeny věcné ceny do Poháru starosty SDH Bystrém MH v diciplínách CTIF, vstupy do plaveckých bazénů a rezervace bazénu v Dobrušce pro realizaci kurzu záchrany tonoucího pro mladé hasiče.

Za realizaci toho kurzu byl sbor oceněn 2. místem v anketě “Dobrovolní hasiči roku 2018” v kategorii sborů doborovolných hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělejme si v Bystrém čisto

V nastalé situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 využil sbor nabídky Nadace ČEZ na rychlou pomoc v podobě poskytnutí finančních prostředků na pořízení pomůcek na boj s koronavirovou nákazou.

Sbor podal žádost o finanční prostředky na pořízení desinfekčních prostředků, akumulátorových postřikovačů a přístroje na ozonovou desinfekci v sobotu 4. dubna a již druhý den obdržel vyjádření, že žádost byla úspěšná a sbor tak obdrží částku 26 000 korun.

Smlouva byla obratem podepsána a finanční prostředky obdrženy. Sbor tak mohl rychle pořídit první materiál, který byl v současné době na skladech.

 


Hasme více spolu, ne vedle sebe

Sbor dobrovolných hasičů podal v prosinci 2018 žádost o poskytnutí finančních prostředku z Nadace ČEZ na realizaci projektu “Hasme více spolu, ne vedle sebe”. Projekt byl vybrán k podpoře prostřednictvím aplikace “Pomáhej pohybem”. Od uživatelů této aplikace získal projekt dostatečný počet bodů.

Projekt tak byl podpořen z Nadace ČEZ částkou 32 500 korun.


Získané finanční prostředky byly použity na zakoupení pohárů pro nejúspěšnější družstva v pořádaném Poháru starosty SDH Mladých hasičů, který se uskutečnil za účasti 28 družstev v Bystrém. Z prostředků grantu byly rovněž pořízeny drobné ceny pro zúčastněná družstva.

Pro zajištění ozvučení pořádaných akcí pořídil sbor rovněž mobilní audiosoupravu včetně bezdrátových mikrofonů a ochranného krytu.

Velkou část prostředků použil sbor na zajištění podzimního soustředění družstev mladých hasičů, které se konalo v polovině měsíce září v areálu Horalka ve Sněžném. Kromě přípravy na ZPV bylo soustředění tentokrát věnováno nácviku první pomoci.

Díky podpoře Nadace ČEZ byla účast na soustředění umožněna i dětem, které by se jinak této společné akce zúčastnit nemohly.