Podpora Nadace ČEZ – Kdo rychle dává, dvakrát dává

Již několik týdnů bojujeme s malým červeným nepřítelem, kvůli kterému se halíme do roušek a kvůli kterému nemůžeme dělat věci pro nás tak samozřejmé. Žijeme ve světě, kde jsou zavřené školy, nefunguje kultura, mnozí z nás šijí roušky a místo parfému voníme dezinfekcí. Více či méně se pomalu smiřujeme se situací, ve které musíme žít, ale i přesto netrpělivě vyhlížíme světlo na konci tunelu, které nás zase vrátí do normální reality. Ze sdělovacích prostředků však ale neslyšíme nic jiného, než převážně negativní zprávy. Proto je pro nás požehnáním, když se tam objeví ta pozitivní, která nás nabije energií a přiblíží o krok blíž normálnosti.  

A tak je potěšitelné, že i v této pro nás tak složité situaci platí pořekadlo „Kdo rychle dává, ten dvakrát dává!“ Tím dárcem je  Nadace ČEZ, která v minulých dnech  otevřela grantový program „Krizová pomoc 2020“. Ten zájemcům umožnil velmi rychle získat finanční prostředky na pořízení 3D tiskáren, šicích strojů, dezinfekčních prostředků a dalšího materiálu pomáhajícího v boji s nákazou.  

Jednou z organizací, která se do programu zapojila, byl i Sbor dobrovolných hasičů z Bystrého v Orlických horách. V sobotu v podvečer jeho členové podali žádost a v neděli se již mohli těšit z částky 26 tisíc korun. Za tyto finanční prostředky sbor pořídil ozonovou dezinfekci, akumulátorové postřikovače i s dezinfekční náplní. Dobrovolní hasiči tak mohou provádět pravidelnou dezinfekci všech veřejných prostor v obci a tím přispívat k rychlejší likvidaci případné možné nákazy.  

Jsme velmi rádi, že v době, kdy je naše běžná činnosti velmi omezena, můžeme být aktivně zapojeni alespoň takto. Věřím, že i naší zásluhou se podaří boj s infekcí koronaviru vyhrát a že se náš sbor brzy vrátí zpět k tomu, co nám jde nejlépe. Ke každodenní práci s mladými hasiči, organizování akcí a pomoci vobci“,  doplnil Michal Dusílek, člen vedení dobrovolných hasičů v Bystrém v Orlických horách. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/dobrovolni-hasici-z-bystreho-v-orlickych-horach-pomahaji-40320473