Zemřel bratr Vlastimil Hartman

V úterý 5. května 2020 navždy opustil naše řady ve věku 91 let nejstarší člen našeho sboru pan

Vlastimil Hartman

Po celý svůj život se aktivně zapojoval do práce našeho sboru a byl vždy připraven přiložit tolik potřebnou ruku k hasičskému dílu.

Čest jeho světlé památce!