Bratr Josef Dusílek

Ve středu 21.4.2021 zastihla sbor dobrovolných hasičů v Bystrém velmi smutná zpráva. Z řad jeho členů navždy odešel nestarší člen a starosta sboru bratr Josef Dusílek.

Josef Dusílek se stal členem sboru v roce 1959. Po celou dobu členství se velmi aktivně zapojoval do celého dění ve sboru. Se svými vrstevníky pokládal v 60. letech minulého století základní kameny moderní historie sboru. V této době byla přistavena část hasičské zbrojnice a pořízen nový zásahový automobil. Bez Josefova fotoaparátu a kamery se v té době nemohla obejít žádná hasičská soutěž nebo akce.

Josef Dusílek se zapojil i do výchovy nastupující hasičské generace. Několik let působil ve vedení kolektivu mládeže. Již jako starosta sboru společně s bratrem Josefem Andršem dovedl v roce 1990 spojené družstvo mladých hasičů z Bystrého a Bačetína k titulu Mistrů Československa ve hře Plamen. Po účasti na mezinárodní soutěži mladých hasičů v roce 1993 v Rakousku se stal propagátorem mládežnických disciplín CTIF nejen ve sboru, ale i mezi kolektivy mladých hasičů na okrese Rychnov nad Kněžnou. Není náhodou, že disciplíny CTIF patří mezi silné stránky bysterských družstev mladých hasičů dodnes.

S disciplínami CTIF byl úzce spojen rozvoj mezinárodních kontaktů sboru, ve kterém se bratr Josef Dusílek velmi angažoval a podporoval společné Hry bez hranic mezi mladými hasiči ze Slovenska, Německa a Polska. Jako nejstarší člen družstva se v roce 2009 zúčastnil Mezinárodní hasičské soutěže v Ostravě a chybět nemohl ani při dalším výjezdu mladých hasičů do zahraničí v roce 2015.

Velkou radost mu udělali bysterští dorostenci, když v roce 2007 přivezli do Bystrého titul Mistrů České republiky v kategorii dorostu a mladí hasiči svoji další účastí na MČR hry Plamen v Českých Budějovicích v roce 2016.

I když v poslední době postupně přenechával větší iniciativu mladší generaci bysterských hasičů, na práci nezanevřel. Mohli jste ho tak potkávat u pokladny při hasičských zábavách nebo soutěžích a na pravidelných setkáních Zasloužilých hasičů okresu i kraje.

Jeho práci a další plány do budoucna náhle a naprosto neočekávaně přetrhl jeho skon.

O Josefovi Dusílkovi je možné říci, že byl občas nikde a vlastně pořád všude. A tak to asi mělo být.

„Milý Josefe. S tebou odešla z našeho sboru pracovitá, aktivní a obětavá hasičská osobnost. Díky tvé celoživotní práci však po Tobě nezůstane prázdno. Kromě velkého množství hasičských fotografií a filmů zůstává v Bystrém nastupující hasičská generace, kterou si Ty svým velkým dílem pomohl vychovat. Slibujeme Ti, že budeme ze všech sil táhnout tu naši někdy těžkou hasičskou káru co nejlépe dál. Až se na nás tam odněkud seshora budeš dívat, možná se budeš někdy mračit. Nikdy se však za nás nebudeš muset stydět. To Ti zde všichni můžeme upřímně slíbit.“

Čest Tvojí světlé památce!

Dobrovolní hasiči

Bystré v O.h.