Svolání VH sboru

VV SDH BYSTRÉ rozhodl vzhledem k aktuálně nastalé situaci svolat Valnou hromadu členů sboru.

Valná hromada se bude konat

v sobotu 26.6.2021 od 9:30 v areálu “U Koupaliště” v Bystrém

Program VH:

 Zpráva o činnosti SDH Bystré za rok 2020

Volba starosty/starostky SDH Bystré

Doplnění výboru SDH o 1 člena

Na valné hromadě budou vybírány doposud neuhrazené členské příspěvky na rok 2021

Marie Martinková

Náměstkyně starosty SDH