OBNOVENÍ PRAVIDELNÝCH SCHŮZEK MLADÝCH HASIČŮ

Vážení rodiče, vláda ČR dnes rozhodla, že je od pondělí 10.5.2021 možné realizovat činnost sportovních kroužků za účasti 30 osob ve venkovním prostředí.
Po dlouhé době se tak můžeme vrátit zpět k pravidelné práci s našimi mladými hasiči.
Družstvo starších se tak od výše uvdedeného data bude scházet vždy v pondělí, středu a pátek od 17 do 18:30.
Schůzky budou probíhat za těchto podmínek:
– Vždy na začátku týdne musí dítě předložit čestné prohlášení rodiče, tykající se testování na přítomnost viru SARS.
– Dětem bude prováděna desinfekce rukou
– Děti budou při přestávkách v tréninku používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor). V průběhu tréninku děti ochranu úst nepoužívají.
Věříme, že se za výše uvedených podmínek budeme moci vrátit k pravidelné práci v rozsahu, na který jsem byli vždy zvyklí.
 
M.Dusílek
vedoucí kolektivu MH