Náš letní kemp den druhý

V sobotu jsme se probudili do slunného rána. Po chutné snídani jsme se odebrali k naší hasičské zbrojnici, odkud jsme vynesli překážky na nácvik požárního útoku CTIF. Společně jsme pak tuto disciplínu nacvičovali až do oběda.

Po obědě jsme si vytvořili nové skupinky a zahájili pátrání po požárních hydrantech v naší obci. Když jsme našli všechny hydranty a zakreslili je do mapy, počítali jsme vzdálenosti mezi nimi. Každou vzdálenost jsme také přepočítali na počet zásahových požárních hadic. Po párcích v rohlíku jsme zkoumali naše vysportovaná a vytrénovaná tělíčka.

Večer pro nás naši vedoucí připravili “zdravotní” procházku po obci. Původně plánovaná trasa se díky naší nepozornosti trochu protáhla a proto jsme se vrátili asi o hodinu později než bylo v plánu.

PS: Citát dne

“Jen mu to nandej starosto”

Člen družstva mladších, jehož jméno se nesmí vyslovit.

 

 

kdkfkdhkdhgkh