Náš letní kemp – den čtvrtý

Čtvrtý den našeho kempu na nás čekaly outdoorové i indoorové aktivity.

Trochu zamračené ráno a zbytek dopoledne jsme strávili s outodovou aktivitou v lanovém centru v Deštném.

Již za slunečného počasí jsme se vydali do Rychnova nad Kněžnou, kde nás nejprve čekal bazén a poté rychnovský rodák, spisovatel Karel Poláček.

Po večeři jsem nezapomněli ani na opakování včerejšího historického výletu a povídání o kronikách a jejich vedení. Společně jsme si vzali inspiraci z mládežnických kronik, které jsou uchovány v našem sboru.

A co je to vlastně teambuilding?

Teambuilding je všeobecný výraz pro různé druhy aktivit, které se využívají k zlepšení společenských vztahů a vymezují role v rámci týmu při plnění společných úkolů. Liší se od termínu výcvik, který je určen k tomu, aby zlepšoval zdatnost spíše než mezilidské vztahy.

Mnoho teambuildingových akcí je zaměřeno na odhalení a určení mezilidských problémů v rámci určité skupiny. V nastaveném čase jsou určité aktivity zamýšleny k zlepšení výkonu v týmovém prostředí. Teambuilding je jedním ze základů rozvoje organizací, který může být aplikován např. na sportovní týmy, školní třídy, vojenské útvary nebo letecké posádky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Teambuilding